Månadsarkiv: juli 2009

Univers Zero

Det är inte varje dag jag skriver på denna blogg, och när jag gör det handlar det sällan om musik trots att musiken är en viktig del av mitt liv.

Jag hittade detta videoklipp på Youtube i kväll, till min stora glädje. Det är ett belgiskt art rock band och musiktstycket är ett av mina absoluta favoriter.

Skogsavverkningen är ett stort hot mot miljön

Som de flesta säkert har hört talas om så har det i några år nu pågått en debatt kring huruvida mänskligheten står bakom klimatförändringarna vi bevittnat de senaste åren. De flesta hävdar att så är fallet medan vissa andra påstår att det är en bluff, dock har jag själv svårt att se vad någon tjänar på den s k bluffen. Det som dock är utmärkande för dem som hävdar att det är en bluff är att det verkar som att de är ytterst obenägna att vilja ändra på sitt levnadssätt.

Som jag tidigare har nämnt så har tyvärr många ”glömt” (medvetet?) att miljöproblemen inte enbart består av det s k klimathotet. Det släpps exempelvis ut enorma mängder gifter från industrier varje sekund i vår miljö, gifter som påverkar nästan allt levande. Det är en av anledningarna till att det idag utrotas fler arter än någonsin tidigare, på en mycket kort tid. Ett annat problem är att vi människor i jakt på råvaror förändrar miljön så pass mycket att det liv som tidigare vistats i området dör ut eller tvingas bort till mindre områden.

I Sverige är idag högst 5 % av all skog ursprunglig och ungefär 10 % av all skog är över 120 år gammal. Detta är en oroväckande låg siffra i och med att de nyodlade skogarna, som snarare är att jämföra med åkermark med samma gröda, inte gynnar den biologiska mångfalden. Detta innebär att många arter endast klarar sig i skogar som inte skövlas och som påverkas av ”naturliga” saker som väder, bränder, djur och andra växter. Denna naturliga påverkan kan i vissa fall vara själva förutsättningen till mycket liv och tar man t.ex. bort träd som långsamt multnar på marken så tar man samtidigt bort bostaden för många insekter och djur, som i sin tur är föda åt vissa fåglar och andra djur, som i sin tur fyller andra funktioner i det ekologiska systemet. D.v.s. att även om ”skogen” i sig finns kvar förstörs olika nyckelbiotoper vid skogsavverkning som många djur och växter är beroende av för sin överlevnad. Detta är något skogsbolagen är skyldiga att undvika om de ska certifieras som miljövänliga av FSC. Trots kraven för att bli certifierad så struntar skogsbolag som Bergvik Skog AB, Stora Enso och Korsnäs i att följa dessa krav. Dessa har bevisats vid flera tillfällen och jag kommer så småningom att återkomma med mer fakta om platser och fotografier på hur det kan se ut när de s k certifierade och ”miljövänliga” skogsbolagen skövlar naturen.

Det viktiga är att allmänheten inte låter sig luras av skogsbolagens falska marknadsföring som miljövänner – det är de inte. Deras kalhyggen och skogsplanteringar hotar många växt och djurarter. Den biologiska mångfalden blir ett minne blott vilket i sin tur hotar skogens resistens mot olika inverkan från skadedjur eller väder. I en blandskog med genetisk diversifiering ökar chansen kraftigt för att många arter överlever. I en planterad skog där de flesta träden har samma moderplanta kan effekten av ett angrepp vara katastrofalt. Därför besprutas skogarna med gifter, t.ex. Gifter som hamnar i vår föda och i vattnet.

Sammanfattningsvis kan man säga att skogsbolagens behandling av våra skogar får väldigt stora effekter på vår omgivning eftersom skogsindustrin är en så pass stor industri i Sverige. Hade det skett i en liten skala hade det ju givetvis inte varit värt att nämna då effekten hade varit försumbar. Det är den inte nu, långt ifrån. Det intressanta är att våra kära politiker inte verkar bry sig om detta i det närmaste lika mycket som de gör gällande den stora ”samhällsfaran” fildelning. Varför? Jo, för att den senare lagstiftningen gynnar företagen. Om de skulle lagstifta på samma sätt och ge oss medborgare rätten att ställa skogsbolagen inför rätta på samma villkor som exempelvis skivbolag godtyckligt kan göra med enskilda individer, ja då skulle nog skogsskövlingen minska drastiskt. Men visst, hur dum är jag som jämför nedladdade låtar och filmer med skövlad skog? Det första är ju att jämställa med stöld, enligt reklamkampanjerna, och det senare är ju bara att bedriva en verksamhet. Det rör sig knappast om förstörelse av livsförutsättningar för allt liv – alltså mord.

Som sagt, jag kommer att återkomma i ämnet och ber er så länge att läsa Cornucopias och Flutes bloggar där ni läsa mer om ekologiskt lant- och skogsbruk.

Till min stora glädje fick jag av min vän (gissa vem) som inspirerat mig till detta inlägg veta att filmen The Corporation nu finns tillgänglig att se på Youtube. Jag såg den för några år sedan men den är minst lika aktuell nu. Se den!

Flera relevanta länkar:
http://www.storyofstuff.com/

http://svt.se/planeten

http://www.klimataktion.se/node/677

Inte oväntat, men ändå…

Jag läste precis i Alltommotor.se att ”viltolyckorna” ökar. Viltolycka… Det låter oskydligt på något sätt. Något är vilt, sedan råkar det vilda ut för en olycka, därefter är det inte lika vilt längre utan väldigt dött. Under första halvåret 2009 har det rapporterats 19 000 viltolyckor.  Vi tar det igen, 19000 olyckor!

I artikeln står det att olyckorna ökat kraftigt p.g.a. att viltstammarna är på väg uppåt, men också för att fler rapporterar dem. Vilken tur att det inte beror på att fler blir ihjälkörda, av låt säga bilister. För viltolyckor inträffar nämligen av sig själva, namnet antyder ju inget annat.

Trots det står det längre ner i artikeln att det tydligen är bilister som kör på dessa djur. Det hade jag aldrig kunnat tro! Lyckligtvis står det även att ”antalet omkomna i samband med olyckorna har minskat” och jag antar att de menar djuren, eftersom det är dem artikeln handlar om. Vilken tur att flera klarar sig! Detta trots att det först är de skadade människorna som hjälps, inte djuren som dessa människor kört på.

Det står att ”Om man råkar ut för en viltolycka är det viktigt att först och främst ta hand om skadade personer, men även varna andra trafikanter och markera olycksplatsen för att underlätta eftersök av skadade djur.”. Är det för att hjälpa de skadade djuren att bli friska eller är det för att avliva dem? Precis som de gör med djuren Jan Guillou skadeskjuter alltför ofta (enligt ryktena) när han är ute i skogen och leker jägare för att känna sig lite manlig? Notera att man ska varna andra trafikanter, inte andra djur. Stackars trafikanterna har det inte lätt i sina bilar inte.

Under mina dagar som cyklist har jag inte en enda gång råkat ut för en viltolycka. Med tanke på hur vanligt förekommande de verkar vara måste det ju bero på ren tur. Det kan knappast bero på att jag inte färdas i ett mordvapen som är alldeles för snabbt och farligt för en människas fysiska förmåga att kunna hantera det. Så kan det inte vara, för vore det så skulle ju våra omtänksamma politiker gjort något åt detta för länge sedan.

Varning för farliga vägar

I DN:s Alltommotor.se kan man läsa var Sveriges farligaste vägar finns. Notera att det i artikeln tydligt framgår att vägarna i sig är farliga. D.v.s. man kan befinna sig på vägen och så dör man bara. Själv har man ingen del i det och knappast det faktum att man i sådana fall sitter i en bil. Det är alltså inte bilen som färdmedel som anses vara farlig, utan det är vägen. Det lustiga med bilden i artikeln är att vägen ser jättefin ut. Det verkar varken finnas grus, djupa gropar eller betongklumpar som försämrar underlaget, till skillnad från det man dagligen får stå ut med som cyklist. Inte heller ser jag några lösa hundar, lekande barn eller förvirrade människor som går mitt på vägbanan, och inga parkerade bilar mitt i vägen heller. Trots det är det vägarna som är farliga. Spännande tolkning!

Det ska bli intressant att se när någon fastställer om cykelvägarna håller tillräckligt hög trafiksäkerhetsstandard, och om någon då överhuvudtaget kommer att bry sig att göra något åt detta. Det står ”På de här vägarna leder en olycka till betydligt allvarligare skador än de vägar som har mitträcke, sidoräcken och säkra korsningar.”. Verkligen?! Säg det till den här mannens familj. I det fallet så klarade sig den andra personen som var involverad i olyckan väldigt bra förhållandevis (han hamnade på psyket), han satt ju nämligen i en lastbil medan han som dog sattpå en cykel. Ett räcke där emellan hade ju inte suttit fel. Men inte är ett människoliv värt det inte, och inte heller det lidande det åsamkat de överlevande.

I artikeln står det vidare att ”När trafiksäkerhet diskuteras ligger oftast huvudfokus på åtgärder för att få fler att använda bälte, köra nyktra och hålla hastighetsgränserna. Oftast glöms det bort att vägen också måste vara säker. Det spelar ingen roll om förarna kör en säker bil, är nykter, använder bilbälte och håller hastighetsgränserna om vägen inte skyddar.”.

Vägen ska alltså inte enbart användas till transport, den ska även skydda bilisterna! Vad trist att detta inte gäller cykelvägar och vad tråkigt att man alltid påpekar att cyklister ska ha hjälm, inte att cykelvägarna och deras placering måste bli oerhört mycket bättre.

En sak förstår jag inte, om man är så mån om skydd, varför åker man inte tåg istället för bil? Tåget åker snabbt, det finns ingen risk att man dödar någon genom att somna eller att någon hamnar i den ”döda vinkeln” och det går på räls, alltså inget att oroa sig över. Dessutom är det mer miljövänligt än att åka bil. Vill man ha rörlighet och frihet, använd en cykel!

Men nej, allt ska anpassas efter de lata bilisterna. Jag undrar hur många stjärnor de befintliga cykelvägarna skulle få, eller ännu bättre, hur många stjärnor får den cyklist som cyklar på bilvägar när inget annat val finns. Ett bra exempel är ju olika landsvägar. Hur ”farliga” är de vägarna för cyklisterna och hur farliga är bilarna? Min gissning är att vägarna inte är farliga alls, jag skulle snarare säga att de är alldeles ypperliga för cyklar. Däremot kryllar det av bilar på dem, och det är bilarna som är farliga.

Låt oss se om politikerna slänger bort ännu mer pengar på att säkra vägarna för bilister med tanke på att bilarna ändå inte kommer att kunna användas så länge till när oljan tar slut. Vad sägs om att anpassa vägarna för cykling istället och ta bort bilarna? Åminstone i stan?

Det där med ”näthatet”

Återigen är näthatet tapeten denna vecka, senast i DN.

I ingressen står det ”Anonymiteten på internet gör att kränkande och elaka kommentarer sprider sig.”. Vad menas med att kommentarerna sprider sig? Innebär det att en person skriver en elak kommentar, och per automatik så sprider sig kommentaren av sig själv? Jag har en annan teori: världen består till stor del av idioter, därför är det föga förvånande om dessa även figurerar på internet eller inom ”bloggvärlden”. Vad är problemet, eller snarare, på vilket sätt skiljer sig problemet från det verkliga livet?

Sedan kan man ju ifrågasätta vad en elak eller kränkande kommentar är. Själv brukar jag inte läsa bloggar som tillhör människor jag anser vara idioter, och väldigt sällan kommenterar jag dem om jag nu läser en sådan. Varför? Eftersom man ödslar tid på att diskutera med en uppenbar idiot. Däremot har jag många gånger börjat diskutera med idioter som dykt upp på vettiga människors bloggar. Varför? För att få muppen att hålla sig borta. Det är enkelt. Man provocerar personen till att komma med ett rasistiskt utfall, eller liknande, sedan är det bara för bloggägaren att blockera användaren, och då kan man även hänvisa till rättsliga påföljder om man så vill.

Nu vet jag ju inte vad dessa människor som det talas om i artkeln  säger till dessa påhoppade bloggare, men det som förvånar mig är att dessa bloggare bryr sig. Vad är kränkande? Är det om någon skulle kalla mig för idiot eller säga att min mamma är en hora? Inte vet jag. Det är ju helt upp till mig att väljaom jag vill ta åt mig eller inte. Det är fördelen med att vara vuxen, man kan nämligen göra egna val. Det är precis som att rösta på ett parti eller bestämma sig för vilken mat man vill äta. Man gör ett val, det är jättelätt. Antingen väljer man att ta åt sig av vad ett pucko säger om en, eller så gör man det inte. Om man tar åt sig kanske man ska ta och fundera på varför man gör det. Själv bryr jag mig inte om vad människor som inte känner mig anser om mig. Jag har blivit kallat både det ena och det andra i vissa diskussioner men brukar snarare tycka att det är väldigt underhållande att dessa människor alltid har väldigt fel, precis som idioter i verkliga livet också har. Det är inget som skiljer dem åt.

Jag ser ju ofta människor som beter sig illa när de är i grupp. De gör saker som de aldrig skulle göra om de var ensamma. Trots det förbjuds inte människor att umgås i grupp. Jag ser människor bete sig fruktansvärt illa när de dricker alkohol och de skadar andra, ändå förbjuds inte alkohol. Jag ser statistik på hur många människor som dödas i trafiken varje år, ändå förbjuds inte bilar, etc.

Kan någon förklara varför man ska registerera människor bara för att de säger saker som någon uppfattar som kränkande? Det måste finnas minst lika många som inte bryr sig ett skit om löjliga kommentarer, eftersom de antagligen är skrivna av snorvalpar eller andra puckon som inte vet ett skit om någonting. Det är som att ta det personligt om man skulle bli attackerad av en björn. Buuuhuuuhuuu, björnen hatar just mig och vill döda mig! Detsamma gäller ju idioterna. Idioten gör ju så för att den är en idiot, det finns ju ingen annan anledning. Man kan ju inte förvänta sig att det ska ligga en djupare tanke bakom en idiots handlingar, annars är ju människan inte en idiot. Skillnaden mellan att bli fysiskt attackerad av en björn och verbalt av en idiot är stor, eftersom du inte kan välja om det gör ont när björnen försöker skada dig.

Själv vill jag snarare uppmuntra anonymitet, av två anledningar:

1. Man får snabbt reda på vem som är en idiot och får muppens ärliga åsikt, vilket gör att man mycket snabbare kan avfärda personen. (Jag önskar att det fungerade likadant i verkliga livet)

2. Människor som skriver obekväma saker kan fortsätta göra det utan att riskera utsättas för repressalier i verkliga livet. Jag är av den bestämda uppfattningen att registrering kan få betydligt farligare effekter för individer än att ett pucko ”hatar” på nätet.

Låt mupparna hata bäst de vill. Det är ju dem det är synd om. Det är samma människor som gråter sig till sömns, ryggradslösa som de är.

Jag är medveten om att någon säkert tycker att jag har skrivit elaka saker om vissa personer, men det är åsikter jag utan tvekan skulle kunna säga till dessa människor direkt. Jag anser mig nämligen vara berättigad att säga till en annan människa att den är dum i huvudet, så länge jag kan motivera varför jag tycker det. Det kan jag alltid, annars tycker jag ju inte så. Om den människan sedan känner sig kränkt av det kan den ju istället fundera på om den ska sluta bete sig som en idiot. Det är ju nämligen så att en idiot aldrig kommer att få reda på att den är det om ingen säger det till den. Sedan har ju idioten valet att välja om den bryr sig eller inte och det lägger jag mig aldrig i.

Människor kan få leva längre

I alla fall enligt denna artikel i DN.

Strålande! Detta innebär att de som kommer att ha råd att köpa en sådan eventuell medicin i framtiden är samma människor som konsumerar mest och förstör världen. På det här sättet kommer överbefolkningen av planeten att gå ännu snabbare och till slut kommer alla människor att dö istället, hur långsamt de än åldras. D.v.s. om de inte hittar ett substitut för ren luft och mat också. Det låter ju jättebra.

Om de däremot hade hittat ett läkemedel mot idioti, då hade jag försökt hjula i köket. Jag hade hellre levt en tredjedel av mitt liv på en planet med intelligenta människor än 75-80 år med den skrämmande mängd puckon som finns överallt. Att lägga till 28 % på det? Nej tack. Jag är redan trött.

Tillägg: Här är ett exempel på en alternativ syn på livet, men som vanligt finns det moralister som anser att man inte ska få ta vissa beslut själv, även om det gäller ens eget liv.

Missriktad ilska och drömmen om en syndabock

Det är säkert flera som redan känner till fallet i Tyskland där en 31-årig egyptisk kvinna blev mördad av en 28-årig man under en rättegång för några dagar sedan. Kvinnans man blev även skottskadad under händelsen eftersom någon av vakterna tydligen öppnade eld mot honom. Det sistnämnda är det jag har mest synpunkter kring. Eftersom det alltid kommer att finnas galningar som 28-åringen finns det inte så mycket att göra åt det som inträffade. Sedan ställer jag mig givetvis frågande till hur en person kan ha med sig ett vapen in i en rättssal. Men, människor är dumma, jag har aldrig hävdat något annat. Då inträffar sådana här saker.

Det som fascinerar mig mest med denna historia är reaktionernahändelsen. I Egypten verkar det ha tagit hus i helvete p.g.a. att en person mördats av en galning. Antagligen eftersom kvinnan som mördades har egyptiskt ursprung. Hade hon haft svenskt ursprung hade de inte brytt sig ett skit, eftersom hon då inte är lika mycket värd, tolkar jag det som.

I artikeln kan man läsa att ”Inte sedan Egypten vann Afrikanska mästerskapen i fotboll har egyptierna samlats så under en gemensam fråga”.

Jag har ett förslag till en fråga dessa upprörda egyptier kan samlas under istället, och det är det faktum att de är fantastiskt bra på att döda varandra. Så, vad sägs om att börja där kära egyptier?

Nationalister och religiösa överraskar mig alltid positivt med sina logiska slutsatser och prioriteringar – alltid lika konstruktiva, alltid lika älskvärda och alltid lika dumma i huvudet.

USA och Sydkorea utsatta för ”nätattack”

I DN kan man läsa att diverse myndigheters hemsidor i USA och Sydkorea har utsatts för nätattacker. Med attack menas det att servrarna som hemsidorna ligger på belastats så mycket att hemsidorna blev otillgängliga, tolkar jag det som.

Det står att alla ”vitala delar av det amerikanska samhället” drabbades. Det låter ju onekligen allvarligt. Men ingenstans står det att läsa om vad som är allvarligt med denna attack. Jag försöker föreställa mig vad som hade hänt om någon ”sänkt” Säpos hemsida, eller Riksdagens. Inget allvarligt. En hemsida är knappast det system som de olika myndigheternas administration ligger på. Det vore oerhört korkat. En hemsida är ett skyltfönster.

Endast i vissa fall där det är en funktion inbakad i hemsidan, som i exempelvis bankernas fall, kan det få allvarligare konsekvenser om någon lyckas ”hacka” sig in i systemet. Om det däremot enbart handlar om att hemsidan ligge nere är det inte värre än att det är helgstängt på kontoret. I riksdagsledamoternas fall är det att allmänheten inte kan meddela dem vad de tycker, vilket de ändå struntar i.

Alltså är problemet inte så allvarligt. Jag tror inte att många armerikaner blev lidande av att de just den dagen inte kunde komma åt hemsidan tillhörande Secret Service. Jag tror t.o.m. inte att Secret Service led så mycket av det heller.

Artikeln i DN tar dock en lustig vändning i slutet då det plötsligt påtalas att en del blufföretag bildas i London för att kuna ägna sig åt ekonomisk brottslighet under OS. Vad det har att göra med informationen innan är jag nog alldeles för dum för att kunna lista ut.

Nu går det åt skogen, del 2

Givetvis är inte detta del 2 av min egen rapportering men något säger mig att de tillfälliga börsuppgångarna i Sverige under våren, och även andra platser, nu kommer att vända. Vi kommer alltså att se del 2 av finanskrisen som ”började” förra hösten. Egentligen började den för flera år sedan.

Svenska kronan tappar nu värdet efter den senaste räntesäkningen  samt att det händer ännu mer skoj som visar vart vi är på väg, Sverige lär hamna där också så småningom med tanke på vårt exportberoende.

Att råvaror handlas billigare tolkar jag som lekman att efterfrågan är väldigt låg. I dessa dagar när pengarna tappar värde med tanke på att det trycks nya i stora mängder borde förhållandet vara det motsatta, vilket tyder på hur illa ställt det verkligen är just nu enligt min uppfattning. D.v.s. det verkar som att ingen har pengar, håller hårt i dem eller att de ”försvinner” på ett magiskt sätt. Nu gissar jag bara, men jag tror att det här kommer att bli betydligt värre i och med att så få verkar vilja sanera skulderna utan försöker istället urvattna pengavärdet genom låga räntor och stimulanspaket. Jag får känslan av att det enda som upprätthåller det monetära systemet just nu är en illusion – eller önskan – om att allt är som vanligt. Det är det inte.

Jag undrar om man kan dra igång en vadslagning om hur lång tid letterna kommer att kunna hålla emot en devalvering. När den dagen kommer så är vi garanterat mitt inne i del 2. Trist förr oss, bra för Lettland. Hm, undrar om det är SEB och Swedbank som kommer att stå för notan då, eller blir det skattebetalarna? Det är en svår nöt att knäcka. 😉

Nattens sista kritik…

…är direkt riktad mot Miljöpartiets Zaida Catalán. Det är sällan jag blir så provocerad av att höra en människa tala som jag blivit när jag sett dessa filmklipp av henne:

Jag anser att människor har rätten att få ha vilken åsikt de vill. Framför allt anser jag att människor ska få ta beslut över sina egna liv så länge dessa inte skadar andra människor. I Zaida Cataláns fall verkar det vara så att hon anser att hon bättre vet vad andra ska tycka och känna om saker än vad dessa människor själva gör. Inte nog med det så är hon direkt otrevlig mot personerna hon diskuterar med, försöker förminska dem, framställer deras åsikter som människofientliga och detta utan att en enda gång komma med ett riktigt argument. Klassikern är när hon frågar Magnus Betnér om han vill att hans dotter ska vara prostituerad. Är det inte upp till dottern att avgöra detta själv, eller får hon inte det eftersom hon är en kvinna?

Vissa verkar onekligen tro att kvinnors hela personlighet befinner sig i deras kön, således är varje fysisk beröring med ett kvinnokön ett riskoment för att kvinnan kränks något ofantligt. Detta verkar inte gälla män, inte om man får döma av Cataláns eviga tjat om ”kvinner” (som hon och Mona Sahlin säger). Nåväl, jag ska inte gå in i argumeneten djupare, det gör Cataláns meningsmotståndare väldigt väl.

En sak vill jag dock betona: varför säger alltid sexköpslagens förespråkare att man köper någons kropp om man köper sex? Och varför säger de inte att man gör samma sak om man går till tandläkaren eller en massör?

Är det inte så, precis som i de andra två fallen, att man faktiskt köper en tjänst? Jag har aldrig varit hos en prostituerad själv men av det jag hört så är det precis så fallet är. Om man köper deras kropp innebär det rimligtvis att man äger den och att man får göra vad man vill med den. Slaveri och människohandel är redan reglerat i lag, mig veterligen. Men givetvis använder sig sexköpslagens förespråkare av detta ”argument” för att smutskasta sina meningsmotståndare. Egentligen är det de själva som hyser förakt mot andra människor, deras omdömesförmåga, deras rätt till självbestämmande, frihet och integritet.

För övrigt tror jag att Zaida skulle tjäna på att inte skaka på huvudet så mycket, inte blunda för vartannat ord hon säger, sluta hävda saker om andra som inte är sanna och sluta lägga orden i mun på dem. Att döma av det jag sett så tycker jag personligen att hon är en vidrig och osympatisk människa. Jag hoppas att jag har fel. Jag är själv en miljövän, men ”tack” vare människor som Zaida kommer jag aldrig att rösta på Miljöpartiet igen. Uppenbarligen står MP numera för Moralistpartiet.