Månadsarkiv: oktober 2012

Michael Parenti om krigen i f.d. Jugoslavien

Här är ett något långt föredrag från år 1999 som beskriver händelserna som ledde till krigen i f.d. Jugoslavien, klart intressant för den som vill höra en annan version än det som spridits via svensk media:

Här är även en intressant artikel skriven om Kosovo-konflikten av en journalist som var på plats i bl.a. Kosovo när det begav sig. Den är av intresse även för dem som anser att angreppskrigen och inblandningen i konflikterna i länder som Irak, Afghanistan och Libyen är befogade, speciellt med tanke på det som sker i Syrien just nu.

Överbefolkningen uppmärksammas i SvD

Igår kunde man i SvD läsa en debattartikel om det ständigt växande problemet – människor. Jag blev uppriktigt förvånad över att någon dristat sig till att skriva om detta känsliga ämne och jag uppskattar det, eftersom jag precis som artikelförfattarna anser det vara mänsklighetens största problem.

Inte så oväntat har deras artikel kritiserats av en viss Per Bylund, som går så långt att han kallar artikeln för idioti och sedan ägnar sig åt idiotiska utläggningar om att allt kommer bli bra så länge man ökar välståndet i länderna med hög befolkningstillväxt. Jag gissar att han har lyssnat för mycket på den något enkelspårige professorn Hans Rosling som verkar ha skapat sig en karriär på att säga saker som människor vill höra och därmed utesluta väldigt mycket fakta som talar emot att hans drömscenario ens går att verkställa. Rosling menar, precis som Bylund, att befolkningstillväxten kommer att avstanna så fort människor får det bättre ställt. Det de båda uppenbarligen verkar ha missat är att anledningen till att människor har det bättre ställt numera är den billiga tillgången till energi, medicin och konstgödsel. Utan dessa saker skulle vi i Sverige t.ex. inte alls ha den levnadsstandard som vi har idag. Om dessa välståndsfaktorer ”försvinner” – vilket de kommer att göra eftersom vi lever i en ändlig värld – hamnar vi plötsligt i en värld där vi inte har en så hög standard vilket kommer att leda till desperation när människor som en gång haft det bra försöker göra allt i sin makt att inte förlora det de en gång har haft. Eftersom vi står inför en kommande resurs- och energibrist kommer Bylunds och Roslings drömmar aldrig att besannas. Detta kan Bylund, trots sitt åberopande av ”vetenskap”, inte komma fram till vilket gör hans anklagelse om idioti något komisk.

Detta är också min enda invändning till Boisens och Norrmans artikel i SvD, eftersom de tar upp en hel del fattiga länder som exempel där befolkningen ständigt ökar. De länderna är inte det största problemet, så länge dessa länders befolkning bor kvar under de relativt miserabla förhållandena som råder i dem. Nu är det ju förvisso tråkigt med lidande, men den största delen av problemet är ju vi som lever i västvärlden. D.v.s. vi som konsumerar och konsumerar, som om att allting som vi förtär magiskt skapas ur intet. Tyvärr är så inte fallet och så länge vi i de rika länderna har invandring (eller annan befolkningsökning) kommer vår konsumtion att öka, eller levnadsvillkoren att försämras i takt med att råvaror och energi blir allt dyrare att ta fram. Det senare alternativet är det inte många som kommer att känna sig lyckliga över – som jag nämnde ovan – vilket kommer att skapa konflikter med ökad främlingsfientlighet. Grekland är ett ypperligt exempel på detta, något som svenska politiker bör ta lärdom av illa kvickt.

Även bloggaren Cornucopia kritiserar debattartikeln  och kallar den för undermålig, istället för att glädjas över att någon tar upp ämnet överhuvudtaget. Han har ju själv tidigare skrivit om det på sin blogg och kommit med ett något makabert förslag att man snarare ska skaffa barn för att göra världen till en bättre plats, med argumentet att den som läser hans blogg (d.v.s. är medveten om energibristen och miljöproblem) är smartare än genomsnittet och kan föra över den kunskapen till sina barn, som ju ska forma framtiden. Han verkar helt ha missat att många människor tänker alldeles för högt om sig själva och att de därför gärna intalar sig att just deras avkomma kommer att bli förträfflig. Genom en snabb blick på omvärlden är det lätt att konstatera att så inte är fallet.

Han går t.o.m. så långt att han kallar människor som förespråkar en befolkningsminskning för hycklare och säger att dessa då rimligtvis bör ta livet av sig själva istället för att förespråka död åt andra. Detta i sig är, i mina ögon, en fantastiskt märklig slutsats eftersom han uppenbarligen helt missar (förhoppningsvis medvetet) att man faktiskt kan välja att inte skaffa barn, d.v.s. göra motsatsen till det som han förespråkar utan att döda någon. Att förespråka en befolkningsminskning innebär inte per automatik att man vill döda människor, det kan vara så enkelt att man anser att alla bör skaffa färre barn. Detta gäller särskilt oss i västvärlden eftersom vår konsumtion är väldigt hög, därför måste vi sträva efter att minska vår befolkning om vi vill behålla åtminstone en del av vår levnadsstandard eftersom tillgången på energi och råvaror kommer att minska med tiden. Detta är inte en teori, det är ett faktum, om inte någon mot förmodan uppfinner ett sätt att trolla fram materia och energi ur tomma intet, vilket inte förefaller sannolikt inom den närmaste tiden.

Cornucopia har dock rätt i att antalet människor kommer att minskas oavsett vi vill eller inte p.g.a. krig, svält eller sjukdom. Till skillnad från honom anser jag att man ska göra sitt yttersta att försöka undvika detta scenario istället för att, som Cornucopia föreslår, försöka sko sig på det.

Precis som Albert Bartlett säger indirekt i denna video (se alla delarna) finns det bara en enda utväg för att minska världens befolkning på ett sätt som inte är obehagligt, och det är genom att själva styra vår befolkningsmängd genom hur många människor som föds:

Cornucopia kan ju påstå att man är en hycklare om man inte tar sitt eget liv, men det gör inte påståendet till sanning. Själv har jag inga barn och kommer inte att skaffa några, just eftersom jag anser att det redan finns för många människor. Därmed är jag konsekvent i det jag förespråkar och hycklar inte det minsta, just eftersom jag inte vill att människor ska dödas utan anser att man ska stoppa befolkningsökningen med minskad nativitet. Jag anser att det han ägnar sig åt är rättfärdigande av hans egna val att skaffa barn och att det är anledningen till hans utfall mot förespråkare av befolkningsminskning. Tittar man på det rent konkret så kommer ju hans barn att konsumera, oavsett hur lite de konsumerar. Om han nu var så intelligent och kunnig som han vill ge sken av hade han naturligtvis valt att inte skaffa egna barn eftersom barn i slutändan alltid kommer att leda till en högre konsumtion. Inte nog med det, enligt hans tes kommer han kunna överföra sina tankar och idéer till sina barn, vilka i sin tur därmed kommer att skaffa barn, som i sin tur kommer att konsumera. Inom en ganska kort tidsrymd har han alltså ökat sin ”egen” konsumtion mångfaldigt, eftersom hans avkomma inte hade existerat utan honom. Detta kommer alltså att bidra till en mycket högre konsumtion än om han valt att inte skaffa barn.

Nu vill jag inte kasta skit på just honom för detta, jag påpekar endast bristerna i hans resonemang. Som bekant är ju Cornucopia inte den ende som låter drifterna styra över förståndet. Majoriteten av världens befolkning tänker ju som han i denna fråga; det är därför världen ser ut som den gör. Personligen är jag i alla fall nöjd över att jag inte kommer att skapa liv som i framtiden kommer att lida just p.g.a. denna mänskliga dumhet och instinktiva besatthet av reproduktion, inte heller kommer min avkomma att skapa något lidande. Många människor vill gärna se sig som civiliserade, men bevisligen är majoriteten apor som tänker extremt kortsiktigt och är därför inte beredda att offra sina begär för att skapa en bättre tillvaro för annat liv.

Dokumentärfilm om lögnerna bakom Kosovokriget

Jag råkade hitta en tysk dokumentärfilm om hur Kosovokriget återgavs av tyska politiker och tysk media. Ni som var tillräckligt gamla på den tiden minns säkert att dessa lögner även spreds i svensk media. Som jag tidigare har berättat om så fick jag själv ett telefonsamtal tidiga våren år 1999 från en svensk bekant (numera journalist) som skrattande började samtalet med ”Vad håller ni serber på med egentligen?!” och efter att jag försökt förklara att han inte visste tillräckligt mycket om konflikten svarade ”Men hela världssamfundet kan ju inte ha fel!”.

Lögnerna har sedan dess återupprepats många gången, bl.a. av riksdagsledamoten (fp) Avni Dervishi som tycker om att sprida lögnen om massmord och våldtäktsläger på Prištinas idrottsplats.

Herr Dervishi verkar inte så mån om att hålla sig till fakta, likaså svensk media. Lyckligtvis finns det andra som har journalistisk heder kvar, som t.ex. personerna som gjort denna film. Håll till godo, serbhatare.

Som man kan se beskyllde man serbisk militär för att ägna sig åt attacker mot civila, när man de facto angrep KLA (eller UCK om man så vill) som ägnade sig åt att attackera serber och albaner som var serbvänliga samt serbisk polis. Notera att USA har förklarat krig mot Irak och Afghanistan med terrorattentatet mot World Trade Center som anledning, d.v.s. angripit två länder på andra sidan Jorden, p.g.a. ett attentat, men när serbisk militär angriper terrorister inom eget territorium så förklarar alltså NATO krig mot Serbien, just p.g.a. det. Detta vill inte NATO-kramare kännas vid. Istället försöker man inbilla andra att man gjorde det för att förhindra en humanitär katastrof, när det var det man skapade i själva verket.