Månadsarkiv: januari 2012

Reklam – skogsindustrin vs. skönhetsindustrin

Idag tänkte jag visa ett intressant exempel på hur olika reklam kan vara.

För oss som är någorlunda insatta i frågan är det välkänt att ca 95 % av Sveriges så kallade skog inte är riktig skog (naturskog) utan planterad skog (plantage) till största del eller skog som delvis är påverkad av mänsklig aktivitet. Vad är skillnaden? Skillnaden är den att växt- och djurlivet i plantagen är oerhört mycket fattigare i artrikedom.  I de få reservaten (internationellt sett är Sverige ett av de sämsta länderna när det kommer till att avsätta områden till  naturreservat) som finns kvar bor och lever våra fridlysta arter. Några få personer som brinner för detta åker landet runt och gör inventeringar av hotade arter för att försöka förmå skogsbolagen att inte avverka skog där dessa arter finns i stor utsträckning. Ibland fungerar det, ibland inte.

T.ex. så blir skogsbolagen för varje år som går sämre på att följa de riktlinjer som finns kring hur en avverkning ska genomföras, t.ex. genom bristande hänsyn mot omgivningen som skadas av framfarten av deras maskiner. Varför jag valt att kalla detta för riktlinjer, trots att det är lagar, är eftersom de inte drabbas av några konsekvenser genom att bryta dem. I snitt är  ca 37 % av avverkningarna, utförda av så kallade miljöcertifierade skogsbolag, om man ska tro FSC i alla fall (men det gör jag ju inte så klart), olagliga.

Hur kan det bli så? Det är väldigt enkelt. T.ex. så beror det delvis på den så kallade Skogsvårdslagen, som inte alltid gäller. Va, en lag som inte alltid gäller?! Vad konstigt…

Ja, det är minst sagt konstigt. Lagen gäller endast som Skogsstyrelsen skickar ett så kallat föreläggande innan en avverkning. Föreläggandet kan liknas vid en påminnelse om Skogsvårdslagen. Om de inte skickar en påminnelse gäller inte lagen. Låtsas sedan att detta gällde alla andra lagar. Hur skulle vårt samhälle se ut då?

Skogsstyrelsen skickar endast ut ca 10 sådana förelägganden per år, samtidigt som det kommer in ca 70 000 anmälningar om olagliga avverkningar. Fråga dig nu hur det kommer sig att skogsbolagen kommer undan på det här sättet, och inte är det vilka bolag som helst utan bolag som är certifierade enligt FSC:s krav.

Som det framgår av Wikipedia-länken så är certifieringen ingen som helst garanti för att skogsbolaget följer lagarna. Detta beror på att det är företag som certifierar bolagen och de får betalt att göra det. D.v.s. om de gör så att deras arbetsgivare blir av med certifikatet så får det inte själva lön längre, alltså gör de inte det. Vissa av dessa företag är helt enkelt ytterst ohederliga.

Detta inlägg skulle dock handla om något helt annat. Har ni precis som jag någon gång sett filmklipp på en pågående skogsavverkning? Vad man får se då är bilder likt dessa:

http://www.gremo.se/?ID=SKORDARE1050H&sLang=sv-se

http://www.elmia.se/sv/wood/For-utstallare/Massnyheter/Mindre-maskiner-mer-kraft-fran-Valmet/

Det man får se är maskiner i en miljö fylld av träd, ute i ”det gröna”.  I nästa exempel får man se hur den fantastiskt ”tuffa” maskinen (varför annars filma avgasröret?) avverkar skog (i detta fallet ett plantage dock, av vad jag kan se, och inte en naturskog. Deras sätt arbeta på skiljer sig dock inte) avverkar skog i nräbild:

Vad vi däremot inte får se är resultatet. Hur ser det ut efter att dessa maskiner varit framme? Om man googlar kan man se några spännande exempel på det.

Varför visar de inte upp sina maskiner stolt på en av dessa platser tro?

Vad som skiljer skogsindustrin åt från skönhetsindustrin är att skogsindustrin visar bilder på hur något ser ut innan du har använt deras produkt, medan skönhetsindustrin gärna visar bilder på hur du ser ut efter

Det de brukar ha gemensamt är att de far med lögner. Av en vän som har jobbat åt L’Oreal har jag fått höra att så kallade antirynkkrämer inte fungerar, det är rena lögner de far med.

Skönhetsföretagen (om jag inte minns fel) blir dock dömda för falsk marknadsföring då och då. Det råkar inte skogsbolagen ut för trots sin lögnaktiga marknadsföring och vidriga miljöförstöring. En av dessa lögner är ”Vi måste sköta skogen så att den mår bra”. Uppenbarligen har skogar inte klarat sig i miljarder år utan mänsklig inverkan, för att nu plötsligt bli beroende av oss. En annan lögn är ”Det har aldrig funnits så mycket skog som nu”. Den rätta formuleringen är givetvis: det har aldrig funnits så många skogsplantage i Sverige som nu.

Den klarast lysande ”stjärnan” inom svensk politik efter kamrat Reinfeldt och kamrat Ask, är kamrat Erlandsson som här visar prov på sin insikt när han föreslår att vi ska ”sprida kunskap om den svenska modellen”.

Den svenska modellen är att avverka naturskog och ersätta den med plantage, utan fungerande ekosystem, samt att inte straffa brottslingar som bryter mot lagen. 

Kamrat Reinfeldt säger som det är

Det cirkulerar ett klipp på Facebook där man kan se hur kamrat Reinfeldt sätter vänsterpartiets Jonas Sjöstedt på plats genom att visa hur löjligt det är att vänsterpartiet inte kallar sig för kommunister längre och försöker dölja sitt förflutna. Som Reinfeldt säger var de bättre förr.

Jag håller helt med kamrat Reinfelt. Han är t.ex helt öppen med att han stöder EU som i mångt och mycket börjar likna det gamla CCCP mer och mer. Jag förstår att kamrat Reinfeldt är besviken på Sjöstedt som försöker sabotera anslutningen till ESM. Det hade jag också varit.

Sjöstedt har mycket att lära sig av kamrat Reinfedt. Vill man nå den politiska toppen måste man även vara konsekvent och säga som det är, inte försöka peka finger åt andra medan man själv gör värre saker. Kamrat Reinfeldt visar tydligt att det inte räcker med att vara med i ett parti som kallat sig för kommunister – man måste vara en också. Så ödmjuk är vår Store Ledare att han inte ens bemödar sig med att kalla sig för kommunist. Han bara är.

Poliskvinnan blev drogad med natriumklorid

Vetenskapen gör ständigt nya framsteg och nyligen har forskningsavdelningen på Polismyndigheten i samarbete med Åklagarmyndighetens forskningsavdelning lyckats fastställa att natriumklorid är ett gift. Personligen skulle jag vilja sträcka mig längre än så och hävda att natruimklorid i vissa mängder har en kraftigt berusande, sövande och minnesberövande effekt. Jag har även starka bevis för detta, ungefär lika starka bevis som den kvinnliga polisen har på att hon har blivit våldtagen av sin kollega.

Detta är mitt bevis: Jag känner och har känt en hel del personer genom åren som brukat alkohol i så hög grad (det är inte ovanligt i Sverige) att de ofta har fått så kallade minnesluckor efter en ”festkväll” (att festa är synonymt med att supa i Sverige). Många av dem har ibland i efterhand fått reda på att de har gjort saker som de i nyktert tillstånd inte kan stå för eller ens förstå att de har gjort. När de var kraftigt berusade var de däremot ytterst målmedvetna och tydliga med att de vill göra saken som de sedan inte förstår att de har kunnat göra. Detta har jag bevittnat exempel på med egna ögon. En typisk konsekvens av detta är att personen som varit kraftigt berusad och som insett vad den har gjort har bett om ursäkt för eventuellt drabbad(e) person(er) och skämts för vad den har gjort. Dock har en sådan incident sällan inneburit att personen lärt sig att dricka i mindre mängder. Repetition är ju all kunskaps moder.

Att döma av fallet med den våldtagna poliskvinnan (ja, känner hon sig våldtagen så har hon ju givetvis blivit det) så kan det för det första omöjligt vara så att en ansvarsfull polis – som genomgått en psykisk undersökning för att kontrollera om hon är lämpad att arbeta som polis – druckit sig så berusad att hon hamnat i ”ett hjälplöst tillstånd”, även om grundläggande kunskap inte är nödvändig för poliser att inneha, t.ex. kunskapen att missbruk av alkohol kan leda till att man gör saker som man sedan inte minns att man har gjort. Dessutom är hon kvinna och alla vet vi att kvinnor är felfria och alltid offer för mäns hemska övergrepp.

Eftersom jag har konstaterat att missbruk av alkohol i kvinnans fall är en omöjlighet och att män är fulla av onda avsikter, är jag övertygad om att hon blev drogad med natriumklorid, vilket ledde till att hon hamnade i detta hjälplösa och minneslösa tillstånd. Råder det tvivel om att så är fallet hoppas jag att de tog ett blodprov på henne dagen efter när hon gjorde sin anmälan. Där kommer det framgå om hon haft natriumklorid i kroppen. Om det sedan visar sig att polismannen haft tillgång till natriumklorid, är fallet avgjort. I sådana fall hoppas jag att han får det straff han förtjänar för detta hemska brott som han har begått. Inte nog med att han har våldtagit henne i hennes hem, han har även drogat henne för att kunna genomföra sitt hemska dåd! Dessutom med hjälp av det livsfarliga ämnet natriumklorid.

Ni som på något sätt är oroliga över att statligt anställda tjänstemän härmed ”plötsligt” visar sig vara personer med allvarliga brister, kan sova lugnt och slappna av. FRA-personalen kommer aldrig att begå några brott och allt snokande i er privata kommunikation och förehavanden är för ert och rikets bästa. Det kommer aldrig att missbrukas. Informationen är i säkra händer. Det lovar kamrat Reinfeldt och hans vänner på Stasi.