Månadsarkiv: september 2008

1. Konsten att inte göra

Egentligen skulle man kunna sammanfatta essensen av denna handbok med denna enda punkt, men det krävs ett visst intellekt för att lista ut hur den ska appliceras – vilket en idiot saknar – och därför är resten av skriften tyvärr nödvändig.

Jag ska här ge ett kort exempel på hur konsten att inte göra kan tillämpas för att få en enklare tillvaro.

Alla som lever efter devisen ”carpe diem” (latin för ”fånga dagen” men som även tolkas som ”fånga ögonblicket ” och innebär i praktiken att man uppmanas ta tillvara på ögonblicket och gör det ”bästa” av det) behöver tänka om här. Att leva efter devisen ”carpe diem” förutsätter att man vet hur man gör det ”bästa” av ett ögonblick; en idiot vet inte det, av den enkla orsaken att den är en idiot.

Därför är mitt råd till de flesta människor följande: fånga inte ögonblicket!

Jag vet, det verkar tråkigt och ospontant på så många sätt men tro mig, om du är en idiot kommer du att tacka mig!

Nedan följer ett exempel som visar vad med konsten att inte göra det är som gör det till ett så framgångsrikt koncept:

Två unga män, låt säga att de heter Anders och Gurra, står berusade vid en busskur och är arga över något de inte riktigt kan sätta ord på samtidigt som de är uttråkade. De känner en stark önskan över att ”något” ska hända. Anders tycker att han har hittat lösningen på deras problem och föreslår att de ska ta varsin sten och krossa glasen på busskuren. De tar upp varsin sten och kastar dem mot glaset, varpå glaset går sönder . De lyckas därmed  att ha sönder glaset.

Här kan en idiot lura sig själv och tänka att deras aktion ju var framgångsrik med tanke på vad syftet var, och det är här jag kommer in i bilden. Jag ska i detta fall inte ifrågasätta huruvida de lyckades genomföra planen eller inte – det är ju uppenbart att de gjorde det – utan snarare ställa frågan vad de har lyckats uppnå genom att genomföra handlingen.

I och med att de båda var kraftigt berusade när de utförde handlingen så minns de knappt dagen efter att de ens har utfört denna ”fantastiska bedrift”. Således är deras personliga vinning – vilken den än må vara – obefintlig.

Personligen anser jag inte att det är en bedrift eftersom det inte är speciellt svårt att utföra samma handling. Jag anser det vara lika svårt att genomföra som att klia sig på näsan, vilket även de flesta idioter klarar av.

Dagen efter Anders och Gurras ”stordåd” är det en cyklist som cyklar på cykelbanan som är belägen invid busskuren. Cyklisten hinner inte i tid se det krossade glaset som ligger på asfalten och panikbromsar därför när han väl upptäcker det men råkar tyvärr göra det för hårt. Han flyger över cykeln, landar i glaset och skär sig. Inte nog med det, han landar så pass illa att han skadar en del av sin ryggrad och blir förlamad resten av sitt liv.

Det gör ju inte Anders och Gurra något givetvis, de känner inte till detta och de känner inte cyklisten. Varför tar jag då upp detta som exempel?

Några år senare börjar Anders och Gurra äntligen att arbeta. De inser snabbt att en ganska markant del av deras lön går till att betala skatt. De tycker att det är irriterande och tycker att skatten inte ska vara så hög eftersom de anser att de inte ”får något för det”. Det de inte vet är att en del av den skatten går till att betala vården åt den förlamade cyklisten. Anders och Gurra gnäller således över sin situation utan att reflektera över att de och deras likasinnade är en av orsakerna till att de får betala mer i skatt än vad de hade behövt göra.

Det bästa sättet att undvika denna olycka hade varit för Anders och Gurra att inte dricka alkohol från början (eftersom de uppenbarligen inte kan hantera det) för att inte tala om att krossa glaset på busskuren.

Och den miljövänlige cyklisten som cyklade för att inte föreorena även Anders och Gurras luft får tillbringa resten av sitt liv i en rullstol och åka Färdtjänst istället. Om Anders och Gurra inte hade ”fångat ögonblicket” hade de således kunnat använda sina pengar till annat än att betala den stackars cyklistens vård och cyklisten hade kunnat fortsätta att cykla.

Detta är alltså ett enda exempel på hur konsten att inte göra är ett vinnande koncept. Detta koncept kan tillämpas i många olika sammanhang. Det viktiga för en idiot att ha i åtanke är att det i de flesta sammanhangen är sämre att göra något jämfört med att inte göra något alls. Genom att inte göra något kan en idiot misstas för att vara försiktig eller mystiskt iakttagande, och det är bättre än att bli betraktad som en idiot. Som värst kan idioten betraktas som passiv, men till och med det är ett bätte alternativ. Genom att så mycket som möjligt undvika göra saker kommer idioten att bespara sin omvärld och sig själv oerhört mycket besvär.

Konsten att inte göra kommer att återkomma som huvudingrediens i kommande råd men även andra förslag kommer givetvis att förelås. I vissa fall måste även idioter agera.

Vad är en idiot?

Genom åren har ordet idiot haft olika innebörd men med den gemensamma nämnaren att den man betecknar som en idiot inte är en nämnvärt begåvad person, snarare tvärtom.

Min personliga definition av en idiot är en person som har svårt att se sambandet mellan orsak och verkan. Om idioten ifråga dessutom tror sig själv vara en begåvad person och fortsätter att gång på gång bevisa att den inte är det samt inte klarar av att inse att den snarare bekräftar faktumet ännu mer, ja då kan man utan tvekan kalla denna människa för en idiot.

För att det inte ska råda någon tvekan om vad en idiot är så kan man läsa denna handbok för idioter. Genom mina exempel kommer man som läsare kunna få en närmare inblick i vad en idiot är och vad man kan göra för att slippa vara en så uppenbar idiot.

Känner man sig ibland träffad av min text ska man på allvar fundera över varför man gör det, och vad man kan göra annorlunda för att inte känna sig som en idiot. Om fallet är så att man känner sig träffad under samtliga punkter så kan jag enbart beklaga det och starkt rekommendera att följa mina instruktioner till punkt och pricka, eftersom man i sådana fall är i stort behov av hjälp, på alla plan.

Innan du dömer dig själv, eller andra, så föreslår jag att vi tillsammans går igenom denna text för att fastställa om just du är en idiot, eller inte. Sannolikheten att du är en idiot är stor, därför ber jag om ditt tålamod. Ta det inte personligt, utan luta dig bekvämt tillbaka med vetskapen om att majoriteten av alla människor är idioter på ett eller annat sätt. Se det snarare som att du är en del av en stor gemenskap. Men – ju snabbare du accepterar din potentiella idioti, desto snabbare kommer du även kunna göra något åt din idiotiska situation.

Texten kommer givetvis att vara anpassad så att även mindre begåvade människor förstår den.

Fortsättning följer under samma kategori.

Konsten att leva – en handbok för idioter

”Konsten att leva” hade lika gärna kunnat ha fortsatts med de två orden ”bland idioter” om det var så att jag hade kunnat förlika mig med det faktum att mänskligheten är oförbätterlig och då skulle texten handla om något helt annat. Jag kan inte förlika mig med tanken. Det är inte eftersom jag tycker att människor är smarta, eller att jag hyser hopp om mänskligheten. Det är av den enkla orsaken att jag i min vildaste fantasi inte kan föreställa mig hur det känns att vara så urbota korkad som vissa gärna vill påskina att de är genom sina dumheter som de dagligen utför. Syftet med denna skrift är alltså inte att försöka göra människor smartare. Det är nog omöjligt tyvärr. Däremot så vill jag med hjälp av några enkla regler visa hur fantastisk enkelt det är för en korkad person att inte vara så påfrestande på sin omgivning. Att vara dum är inte lika med att inte kunna läsa nödvändigtvis, och inte heller att inte äga en kunskap. Det är snarare konsten att kunna bruka sin kunskap som många tycks ha problem med. Det är där jag kommer in. Därför har jag valt att lägga fram dessa levnadstips på ett sådant sätt att t.o.m. en riktig imbecill kommer att kunna följa sin egen utveckling och på så vis (förhoppningsvis) kunna se sina brister och därefter enkelt kunna åtgärda dem genom att följa mina råd. Om du, i egenskap av idiot, känner att du inte har den självinsikten – be en vän läsa texten med dig så kan ni hjälpas åt.

Följande inlägg är alltså ett försök att visa för alla idioter hur enkelt det är att leva, om man så bara vill, och att det största problemet i livet utgörs av idioter. Alltså, ju fler idioter som läser denna skrift och lär sig att leva efter den, desto drägligare tillvaro kommer även de själva att få. Inte enbart p.g.a. att de slipper bli betraktade som idioter utan även för att de förhoppningsvis råkar ut för färre idioter om det är fler som läser och tar till sig av denna skrift. Det är en win-win situation.

Någon kommer att säga att det är opedagogiskt att kalla läsarna för idioter och att de inte kommer att ta till sig informationen. Det hela är dock medvetet. Känner man sig det minsta orolig över att man tillhör målgruppen så är man sannolikt en idiot och bör därför definitivt ta del av mina levnadsråd.

Om det är något som jag vill betona så är det vikten av att berätta för en idiot att den är en idiot. Annars kommer ju idioten aldrig att förstå det och inte heller kunna göra något åt saken. Det enda sättet att egentligen få reda på om man tillhör kategorin idioter är att läsa skriften.

Fortsättning följer under samma kategori.