Landsbygdsdepartementet – med tillväxt som religion

Idag visade det sig att vår regering inte enbart består av seriösa, äldre personer med stort ansvar som tynger deras axlar. Idag klev nämligen landsbygdsministern Eskil Erlandsson fram och visade prov på en enorm komisk talang. Till skillnad från George Carlin och Louis C.K., vars framträdanden jag uppskattar väldigt mycket, så är Eskils scenkaraktär mer av en komplett idiot rakt igenom. Både George Carlin och Louis C.K. låter publiken ibland undra om de menar allvar eller inte med det de säger och det framgår ibland direkt men oftast så småningom att vissa av de inte helt uppenbara skämten också är skämt, kanske för att inte framställa sig själva som obehagliga människor eftersom sådana i regel inte lockar en publik?

Eskils metod är annorlunda. Han offrar sig så pass mycket för konsten att han, till skillnad från komikerna jag nämner ovan, inte drar sig från att löpa linan ut och tittar aldrig tillbaka. Hans mod är överväldigande!

Stor konst talar dock alltid bäst för sig själv.

Som ni märker har Eskil förstått humorn i tjatet om evig tillväxt och orimligheten i det hela. Kulmen nås när han får frågan om han kan nämna några särskilda politiska prioriteringar bland Landsbygdsdepartementets frågor framöver. Då får han t.o.m. själv svårt att hålla sig för skratt, vilket är charmigt, och berättar ”Ja vi har ju några frågor som jag tycker vi har lyckats väldigt väl med och de ska vi självklart fortsätta med. Ett sådant exempel är ju matlandet Sverige. Tycker vi ska syssla med skogen och möjligheterna som finns runt jobb och tillväxt runt skogen, men också alla de möjligheter som finns rent allmänt på den svenska landsbygden. Den är stor och har många möjligheter och de möjligheterna ska vi ta tillvara på så att vi får jobb och utveckling och tillväxt i hela Sverige.”.

Komiken i detta är genial! Förstår ni vilket mod det krävs av en minister att skämta på det här sättet och prata om tillväxt gällande skog när verkligheten ser ut så här.

Tillväxt överlag är ju annars är väldigt populärt ord och man förväntar sig gärna en exponentiell sådan, vilket ju är en fysisk omöjlighet. Det är just detta som visar vilken humor Eskil har. I egenskap av en minister som ska ha hand om starkt miljörelaterade frågor så pratar han om tillväxt som är omöjligt i längden. Nästan all svensk skog är för närvarande plantage och något säger mig att de flesta, till skillnad från Eskil (som ju bara skojar), går på skitsnacket i propagandafilmer som denna:

I filmen sägs att skogen bäst absorberar koldioxid när den är ung och medelålders, och att det är då den växer som snabbast. Det de inte säger att en  gammal skog är ett större kollager eftersom den har andats in CO2 under lång tid  och lagrat det i marken och stammarna. Under omkring 25 år efter en avverkning så exhalerar marken ut kolet som lagrats där och hygget är alltså en emissionskälla och inte en sänka som en gammal skog är.

Sveaskogs Olof Johansson säger i filmen att de ”regenerate the forest”. D.v.s. utan Sveaskog skulle en skog aldrig kunna växa utan det är tack vare Sveaskogs gudomliga hand som skogen överhuvudtaget växer. Om sanningen ska fram så har skogen regenererat sig själv i miljontals år, utan Sveaskogs hjälp. Skillnaden är att den aldrig har avverkats tidigare på samma sätt om den avverkas av människor. Olof fortsätter med att säga att volymen skog idag är dubbelt så stor som den var för hundra år sedan. Det han däremot inte nämner är att Sverige för hundra år sedan var ett bondesamhälle där det alltså fanns mindre plantageskog. Som ni förstår av namnet så skiljer sig ett plantage kraftigt från en naturskog. Att döma av propagandafilmens budskap så är plantageskog så mycket bättre. Vilken tur att människor finns som kan ta hand som skogen eftersom den inte klarar sig själv (ironi, för er som inte förstår).

Marie Larsson-Stern säger att de avsätter 20 % av skogen för naturvård. Av dessa 20 % är det bara hälften som får stå kvar orörd. Den andra hälften är träd som står kvar ute på hygget, kantzoner mot åar och sjöar som ändå ingår i den svenska skogsvårdslagen naturvårdshänsyn. Tydligen vill man ha en klapp på axeln för att man följer lagen.

I filmen sägs det att den svenska modellen bygger på inventeringar av vilka träd som ska avverkas och vilka som ska stå kvar. I verkligheten är det slumpen som avgör, eller snarare skördarföraren. Skördarföraren har givetvis en bästa kunskapen att avgöra vilka naturvärden ett träd har (ironi, återigen).

En bit in i filmen så kommer ”tuff” musik in och man kan se maskinerna hugga ned träd, för det är djävligt ballt att döda naturen enligt Sveaskog. Det talas om att man med hjälp av GPS-teknik har märkt ut träd. Detta låter givetvis bra men är det sannolikt? Givetvis inte, eftersom GPS inte är en så pass exakt teknik. Dessutom skulle vi då inte ha ett enda kalhygge eftersom det skulle ta så lång tid att genomföra detta.

03.58  i filmen ser man hur maskinföraren slår ned ett dött träd för att komma åt ett levande som han ska döda. Det döda trädet kan man tycka inte fyller någon funktion, men det gör det, på tal om ”nature consideration”.

Det talas om vikten av gallringen men man nämner det givetvis ur ett ekonomiskt perspektiv. Döda träd och mindre träd verkar man mena är dåliga för skogen utan de ska tas bort för att tydligen är det så att gallring ”insures that the forest grows correctly and profitably”, för syftet med en skog är ju att den ska skapa profit och utan människor kan en skog inte växa rätt. Det säger sig självt, eller åtminstone i filmen. Det enda som ursäktar ordvalet är att det de kallar för en skog inte är en skog i just det fallet, utan ett plantage.

Marie Larsson-Stern fortsätter sedan vidare med att på svengelska ljuga om att man med gallringen skapar förutsättningar för de resterande träden att växa sig stora till slutet på livscykeln. För en gran är den biologiska livscykeln ca 500 år, för en tall ca 1000 år. Nu menar så klart Marie att livscykeln ska avslutas när den passar Sveaskog bäst, det ska alltså vara slutet av deras livscykel. Jag undrar vad Marie skulle tycka om någon sade att hennes livscykel skulle avslutats när hon fyllt 20 år…

Filmen fortsätter med en massa skitsnack om hur bra allt är i Sverige, när faktumet är att svensk skogsvård mer liknar ett skämt, eftersom vi ju praktiskt taget inte har någon naturskog kvar.

I slutet av filmen talar Olof Johansson om att öka ”produktiviteten” av skogsindustrin med 20 % innan år 2030. Hur detta ska göras på ett miljövänligt och naturligt sätt utan bekostnad på något annat avslöjar han dock inte, men jag antar att han och Eskil har gått i samma skola.

Jag avslutar detta med ett fint klipp på käre Eskil och kring viktiga funderingar som går genom hans huvud. Ska vi försöka bevara de sista naturskogarna i Sverige eller ska vi ägna oss åt att diskutera ”viktiga” saker som Eskil är insatt i? Humor har han, onekligen.

 

Annonser

6 responses to “Landsbygdsdepartementet – med tillväxt som religion

 1. Rickard Melkersson

  Fast förstår du inte att Sveskog inte menar att DE är en garant för att skogen ska växa vidare, utan att de gör det (planterar ny skog) för att återskapa en skog där man kombinerar naturvärdet med det ekonomiska värdet.

  För övrigt ironiserar du skogsarbetare i allmänhet och skördarförare i synnerhet genom att på ett typiskt hippie/vänster-manèr måla upp en schablonbild av en vit man till kapitalist-exploatör som driver fram i stora maskiner och hänsynslöst förstör all biologisk mångfald. Har du överhuvudtaget, undrar jag då, någon insyn i vilka det är som jobbar i skogsbranschen och vilken attityd som genomsyrar dessa människor? Tror du att man bara anställer folk som inte kan något om natur- och kulturvärden och låter dom plöja fram i skogarna hur dom vill?

  //Rickard Melkersson

 2. Älskade Rickard,

  Det är med en enorm glädje som jag återigen får ta del av dina intressanta och nyanserade tankar. Jag märker att mina tidigare svar där jag påpekar att jag inte följer någon vänsterideologi passerat genom din hjärna utan att lämna något som helst avtryck, så jag provar att säga motsatsen: du har verkligen helt rätt i att jag är vänster, men jag lider av ett stort problem – jag har nämligen svårt att bestämma mig för om jag är stalinist eller maoist. Livet är helt enkelt inte så lätt som jag önskar att det vore. Vilken av dessa två stora ledares ideologier ska jag följa? Kanske har du ett bra förslag?

  Om jag nu i några ögonblick ska vara allvarlig så ska jag ge dig ett seriöst svar: Ja, t.ex. framgår det tydligt av filmen att personen ifråga vars ageranden jag kritiserade (d.v.s. föraren till maskinen som slog omkull ett träd med ett naturvärde) var vårdslös, vilket i sin tur leder till slutsatsen att han och hans kollegor kanske inte är speciellt välutbildade eller inte visar den hänsyn som bör visas mot naturen. Jag tolkar din kommentar som att du har svårt att förstå ditt eget modersmål och inser inte att det jag främst kritiserar skogsindustrin för är att de kallar skogsplantage för skog och försöker likställa den med naturskog, vilket ju givetvis är fel. Min kritik går alltså främst ut på att det finns extremt lite naturskog kvar i Sverige och att svenska skogsbolag försöker låtsas som att de arbetar i samspel med naturen, vilket de definitivt inte gör.

  Att jag överlag tycker att människor brukar vara ganska korkade återspeglas alltså även i denna text – m.a.o. är jag övertygad om att skogsindustrin inte är ett undantag för korkade människor-regeln som jag menar finns överallt. Vad är det du anklagar mig för, att jag är konsekvent?

  Du är givetvis välkommen att bevisa motsatsen för mig genom att t.ex. bevisa hur fantastiskt välutbildade dessa personer är. Något säger mig att du inte kommer att lyckas. För om du hade haft bevis för det hade du ju givetvis presenterat dem på en gång, men av en ”slump” så är du lika hemlighetsfull som vanligt. Senast hänvisade du till din egen text på Flashback som källa. Jag ser med spänning fram emot källorna du ska hänvisa till denna gång. Jag längtar efter ditt svar, verkligen.

 3. Rickard Melkersson

  Om du nu är narcissist, eller åtminstone en cyniker, så beklagar jag det (om det nu är något som du mår dåligt av, vill säga).

  Man får ett intryck att du betraktar Sveriges skogsbrukare ungefär som kolonisatörerna i filmen Avatar – som hänsynslöst exploaterar och förstör en blomstrande, organisk planet – när man läser det du skriver. Därav min kritik, för verkligheten är inte så enkel.

  Nu sysslar jag förvisso med annat och bor för närvarande i en stad, men jag är uppvuxen på landsbygden och har hjälpt till med skogsarbete mycket. Jag har också JOBBAT hos ett skogsbolag i fyra och ett halvt år. Merparten av den tiden röjde jag ungskog med röjsåg, MEN det sista året så körde jag både skördare och skotare (maskinen som kör ut virket till bilväg), och jag känner helt enkelt inte igen din nidbild. Visst har man väl träffat på en del maskinfanatiker som ansett att man bara kan plöja fram i skogarna och hugga ner alla träd i ens väg och köra över stenrösen o.s.v., men det är typ volvoraggare med snusprillor och dessa har ingen dominerande talan i branschen.

  Visst är det tråkigt att det knappt finns någon, av människan opåverkad, naturlig skog kvar, men vad ska man göra åt det då, menar du? Det är väl bättre att man i det storskaliga skogsbruk som bedrivs i Sverige, försöker kombinera natur(och kultur)hänsyn med själva skogsbruket, än att bara lämna allt åt sitt öde. För så kan man ju nämligen inte göra, avverkar man skog så blir den ju per automatik människopåverkad, och att då bara lämna hygget som det är utan att plantera igen är ju inget argument för att liksom låta naturen ha sin gång.

  Alltså, Sverige är beroende av skogen, Sverige har i mångt och mycket byggts upp, rent ekonomiskt, av alla trävaror som vi producerar. Någonstans måste du förstå det.
  Men, skogsbrukandet i Sverige försöker, så gått det går, att agera i symbios med naturen och låta naturen vara så naturlig som möjligt. Ett konkret exempel på detta är när man avverkar ett skogsområde dominerat av gran (som man sedan ämnar plantera med gran igen), och lämnar s.k. frötallar efter sig. Detta gör man FÖR att tallkottarnas frön ska slå rot i marken så att de på så sätt kan växa tillsammans med granplantorna och på så sätt bidra med ett mer mångfaldspräglat skogsområde. Ett annat exempel är när man lämnar högstubbar (d.v.s. ”stubbar” som kanske är tre meter långa) efter sig. Då kronan, grenarna och barren på trädet försvunnit så dör trädet, men som du säkert vet, så finns det inget mer levande än ett dött träd. Hade skogsmaskinförare bara tänkt strikt ekonomiskt så hade man inte lämnat vare sig frötallar eller högstubbar efter sig.

  Det finns mycket mer att säga, men för att sammanfatta så kan man säga att det skogsbruk som vi bedriver i Sverige kallas för trakthyggesbruk. Om du nu har ett alternativ till trakthyggesbruk – ett alternativ som är mer miljövänligt och mer ekonomiskt lönsamt än trakthyggesbruk – så redovisa gärna det för mig. Jag är säker på att inte bara jag, utan även skogsbranschen i stort, skulle vara intresserad utav ditt förslag.

  Jag har, utöver samhällsvetenskap, ägnat min eftergymnasiala utbildning åt skogsbruk- och vård (och maskinteknik) i form av en KY-utbildning. Jag lovar dig att en respekt för naturen och den biologiska mångfalden var något som genomsyrade min utbildning, både attitydsmässigt men också i form av konkreta kurser (”grönt körkort”, exempelvis). Jag blir sårad av att läsa dina anklagelser, för i Sverige så har vi en tradition av att vara väldigt naturvänliga (åtminstone i internationella jämförelser). Jag är uppvuxen med detta synsätt och de flesta svenskar jag känner (skogsbrukare i synnerhet, med vissa undantag) älskar naturen.

  //Rickard Melkersson

  • Hm, narcissist, baserat på vad? Det är inte jag som tar åt mig personligen av en branschkritik, till skillnad från dig.

   Får du ett intryck av det? Jag beklagar. Jag kan inte ansvara för dina intryck. Jag är nämligen ganska säker på att jag inte har skrivit att den svenska skogsindustrin dödar människor som vill värna skogen och förklarar krig mot dem. Du verkar dock ha en vild fantasi.
   Dock är vår planet faktiskt oerhört organisk. T.ex. består den största delen av planetens biomassa av bakterier. Bara för att du inte ser dem med blotta ögat betyder inte att de inte finns.

   Ah, så baserat på din personliga erfarenhet från hur du själv arbetade så menar du att det nästan inte finns någon naturskog kvar i Sverige och att alla andra i branschen vördar naturen. Då måste mina vänner som arbetar med att rädda utrotningshotade arter ha väldigt mycket otur när de ofta råkar ut för vårdslösa kalhyggen. Synd att de inte besöker platserna där just du har arbetat, då hade ju saker och ting varit helt annorlunda.

   ”Visst är det tråkigt att det knappt finns någon, av människan opåverkad, naturlig skog kvar, men vad ska man göra åt det då, menar du?”

   Vad sägs om att inte försöka påverka politiker till att gå med på att avverka även den? Vilket skogsbolagen faktiskt gör, de vill ju öka sin produktion, hur tror du annars att de ska göra det? Säga åt de befintliga plantageträden att växa snabbare?
   Samma typ av mentalitet som finns i Sverige finns även hos skogsbolagen i resten av världen:
   http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tropisk-skog/plantage/

   Du säget att vi är ”beroende” av skogen. Uppenbarligen är du en av alla dessa tillväxtivrare. Det fanns en tid i Sverige då man var väldigt mycket mer rädd om skogen och åverkan var betydligt mindre. Du verkar tro att man kan ursäkta utrotande av växter och djur för att människor är ”beroende” av något. Är det då inte mer intelligent att vara rädd om det man är beroende av istället för att förstöra det? Återigen, ett skogsplantage är inte en skog. Du som arbetat med det bör vara medveten om skillnaden.

   Du pratar om att man lämnar s.k. frötallar och högstubbar efter sig. Har du någonsin sett ett kalhygge? Det har jag. Det är inte många träd kvar där inte…

   Bara det att du talar om ”grönt körkort” visar tydligt att du tycker att nyspråk är i sin ordning. Det finns inga gröna körkort, precis som att det inte finns miljöbilar. Det finns mindre miljöfarliga sätt att köra på och mindre miljöfarliga bilar, men kalla det inte för grönt och miljövänligt är du snäll, för det är det inte. Det kan jag bevisa.

   Jag beklagar att du känner dig sårad av mina anklagelser – som ju givetvis inte var personligt riktade mot dig trots att du verkar ha tagit det så – men faktum kvarstår:
   1. Det finns nästan ingen naturskog kvar i Sverige.
   2. Skogsbolagen vill avverka även denna.
   3. Skogsbolagen vill öka sin produktion.
   4. Områden med utrotningshotade växter och djur skövlas.
   5. Det finns bevisligen kallhyggen och sådana i skogsbranschen som enbart ser till kortsiktig vinst, precis som i alla andra branscher. Skogsindustrin är inte ett undantag. Skillnaden är att inverkan på miljön är betydligt större än andra industrier eftersom Sverige till stor del består av just skogsplantage.

 4. Rickard Melkersson

  Har du ändrat uppfattning :-/?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s