Överbefolkning, del 3 – Hur korkad kan man vara?

Svaret på den frågan är enkel – i princip hur djävla korkad som helst.

Albert Einstein lär ha sagt följande:

”Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet, och jag är inte så säker på det förstnämnda.”

Han har givetvis helt rätt i det sistnämnda fallet.

Igår tog jag del av två saker som fick mig att konstatera att höjden av dumhet inte är nådd än, långt ifrån. Man kan tycka att jag kanske överdriver, men ta då i beaktning att sakerna jag kommer referera till är saker som s.k. utbildade människor har slängt ur sig. Jag börjar i kronologisk ordning.

Av någon anledning gick jag in på Aftonbladets hemsida och fick syn på denna artikel. Naivt nog trodde jag att det skulle stå något intressant i artikeln, men icke. Den inleds givetvis med ett foto på hoppande, glada barn av olika etnicitet. Uppenbarligen ska det på något sätt visas att det är positivt att den korkade människoarten kommer att öka i antal. Jippi…

Sedan tar man givetvis upp ”allvaret” i situationen genom att påvisa att vi rika människor måste lära oss att leva mer resurssnålt eftersom vi är fler som ska dela på Jordens resurser. Artikelförfattaren Sofia Roström Andersson har uppenbarligen missat en väldigt viktig sak och det är att vi som lever i den rika delen av världen måste minska vårt antal kraftigt om vi ska kunna fortsätta som vi gör, redan som det är idag. Nu är det ju så att i de flesta rika länderna är nativiteten negativ, men trots det ökar invånarantalet. Detta givetvis p.g.a. invandring, från just fattiga länder där nativiteten är betydligt högre och tillgången till resurser betydligt lägre. När dessa människor kommer till den rikare delen av världen ökar så även deras resurskonsumtion.

Att då slänga ur sig dumheter som ”Problemet är inte att fattiga kvinnor i Afrika föder sex barn var, det är hur vi i västvärlden lever.” som Anders Molin tydligen gör är väldigt obehagligt, på flera plan. För det första föds dessa sex barn per kvinna in i en väldig fattigdom, men till skillnad från förr i tiden då ungefär två barn av fem nådde vuxen ålder så har vi idag tillgång till annan typ av hälsovård och förmågan att skicka nödhjälp. Dessa saker gör oftast inte att dessa människor lever i lyx, utan endast överlever med nöd och näppe. Eftersom många av dem saknar utbildning så fortsätter de i samma mönster och ökar sin befolkning nästan exponentiellt, därav världens enorma befolkningsökning. Problemet med detta är att när Västvärlden inte längre har möjlighet att skicka hjälp – den dagen kommer nog ganska snart i och med alla krisområden som uppenbarar sig men främst på grund av den sinande oljan och så småningom även sinande fosforn – så kommer dessa människor att svälta ihjäl eller dö i otäcka epidemier och krig. Mänskligheten förbrukar redan idag en bra bit över Jordens förnyelsebara resurser, ett högre antal människor gör inte detta bättre.

Ingenstans i artikeln nämns heller alternativet att begränsa befolkningstillväxten. Nej, det står att befolkningsökningen kommer att ”stanna av”. Det i sig hör till bland det dummaste jag någonsin har hört talas om. Jag har ju skrivit om detta tidigare, mänsklighetens populationsmängd påminner starkt om en s.k. J-kurva som i sin tur visar hur en art ökar sitt antal drastiskt när en ny resurs blir tillgänglig så att artens möjlighet till föda och fortplantning ökar markant. Om arten överkonsumerar resursen och resursen därmed inte längre kan regenereras så dör arten ut. Att så är tillståndet i mänsklighetens fall är så uppenbart på många olika plan. T.ex. är mänsklighetens tillväxt starkt sammanflätad med tillgången till fossil energi – som dessutom inte kan regenereras inom en överskådlig framtid – men på senare år även tillgång till elektricitet via vattenkraft och kärnkraft. Det ironiska med dessa energikällor är att de samtidigt slår ut annat liv, liv som mänskligheten tidigare varit beroende av för att få tag i föda (ett fungerande kretslopp). På grund av alla gifter som har spytts ut i naturen och levnadsförhållanden som förstörts för många växt- och djurarter så har mänskligheten blivit mycket mer sårbar ifall att tillgången till energi minskar för att på konstgjord väg skapa föda. Samtidigt ökar vi i antal varje sekund och därmed ökar behovet av ändliga resurser, jag upprepar det – ändliga resurser. När dessa resurser tar ”slut” (blir för dyra eller svåra att få tag i) så minskar mänsklighetens förmåga att få tag i föda och därmed även möjligheten för deras avkomma att leva vidare. Vilka kommer att drabbas först? Jo, de fattiga så klart, de som redan idag svälter i östra Afrika t.ex.

Att Anders Molin på SIDA inte verkar förstå detta (eller om det är artikelförfattaren som vansinnigt nog valt att inte skriva det i artikeln) och att han missat krisen i östra Afrika, övergår mitt förstånd. Jag börjar genast undra vad SIDA håller på med. Utbildar de inte människorna som de ska föreställa att hjälpa att inte skaffa sex barn per kvinna?! I sådana fall bör organisationen upplösas omgående.

Som sagt, i artikeln säger man att befolkningsmängden kommer att stanna av men utgår man ifrån att vår mängd uppnåtts p.g.a. tillgången till ändliga resurser så kommer den inte att stanna av utan att minska drastiskt när dessa ändliga resurser sinar. Det är ren logik och önsketänkande förändrar inte detta faktum. Risken med detta är även att konflikter uppstår när människor slåss om begränsade resurser (och det finns det skrämmande många bevis för att människor gör) och att mänskligheten faktiskt kan komma att utplånas p.g.a. detta. Det senaste är givetvis ett ”worst case scenario”, för mänskligheten. Med största sannolikhet kommer vårt antal att minska kraftigt under en relativt kort tidsperiod till ca 2-3 miljarder människor som lever ”sämre” än vad vi i Västvärlden är vana vid idag och jag är övertygad om att den minskningen inte kommer att upplevas som särskilt angenäm av dem som dör p.g.a. den. Om man sedan lyckas hitta ett sätt att framställa energi billigt, i stora mängder och utan negativa miljökonsekvenser, ja då kan antalet komma att öka igen.

Ingen av dessa saker nämns i artikeln och alla dessa saker är högst relevanta om informationen ska ha en mening. Därför hör artikeln till bland det dummaste jag läst, särskilt med tanke på att den ska föreställa beröra ett allvarligt ämne. Annars är ju Aftonbladet fullt av skit, men berör ju då oftast ämnen som bröst som justeras.

En sak som hör till överbefolkningen är ju att antalet människor även ökar antalet mängden kompletta idioter. Det är ju bl.a. dessa idioter som ligger bakom den s.k. skuldkrisen som nu sköljer över världen. På Vidsynts blogg hittade jag länken till detta ypperliga exempel på en idiot av exceptionella mått.

Jag finner nästan inte ord till att beskriva hur korkad jag tycker att Birgitta Ohlsson är. Hennes imbecilla uttalanden hjälps inte direkt av att hon, när hon pratar, låter som en tjackpundare som härjat runt på Södermalm under alldeles för många år.

Birgitta Ohlsson är en ivrig prostitutionsmotståndare som menar att kvinnor som säljer sina kroppar förslavas – trots att majoriteten av dem gör det av fri vilja och får behålla sina kroppar, trots att de har ”sålt” dem – och att de hamnar i situationen mot sin vilja samt att det är svårt för dem att ta sig ur den situationen eftersom ”patriarkatet” har berövat dem allt mänskligt värde och möjligheten till ett normalt liv. Som sagt, majoriteten gör det av fri vilja. Mig veterligen finns det inte många horpatruller i Sverige som kidnappar kvinnor för att sälja dem som sexslavar, detta anses dessutom ändå som olagligt även om sexköp skulle legaliseras. Ändå sticker konceptet sexköp i ögonen på feministen Ohlsson, trots att det bevisligen finns en hel del män som säljer sex. Ohlsson vill givetvis ge sken av att hon bryr sig om dessa människor och jag är övertygad om att hon aldrig skulle erkänna att hon inte är något annat än en moraliserande surkärring som lägger sig i andras sexliv, eftersom hon ju inbillar sig att hon är liberal. Det är ju bl.a. därför hon inte röstade emot FRA-lagen, till skillnad från Camilla Lindberg som gjorde det hon sade att hon skulle göra.

Vad som uppenbarligen inte verkar vara ett problem för Birgitta Ohlsson är att alla skattebetalare ersätter bankerna för deras idiotiska risktaganden, risker de har tagit för att ge sina aktieägare och inte skattebetalarna vinster. Istället menar hon att man ska hjälpa bankerna att upprätthålla sitt parasitsystem som gör människor till skuldslavar under hela deras liv. Hon kallar det att vara ”solidarisk” med t.ex. grekerna. Som om att grekerna bryr sig om franska och tyska banker. Och varför skulle de? Mig veterligen var det ingen som tvingade bankerna att låna ut pengar till grekerna. Alltså kan vi konstatera att det inte har att göra med någon solidaritet gentemot det grekiska folket, utan om att upprätthålla ett bankväsende som inte ägnar sig åt annat än lurendrejeri av lägsta sorten.

Logik enligt Birgitta Ohlsson:

Om du själv väljer att bli knullad och får betalt för det så är du utnyttjad och du mår dåligt av det, det har Birgitta Ohlsson bestämt. Om du däremot låter en politiker som pratar som en tjackpundare från Södermalm bestämma åt dig och låter henne och hennes gelikar knulla dig ekonomiskt för resten av ditt och din avkommas liv (och därmed alltså även betalar för att blir ordentligt stjärtvåldtagen av rika bankirer), ja då är du solidarisk och en bra människa. Det tycker nämligen Birgitta Ohlsson. Låtsas nu att Birgitta får som hon vill och vi måste rädda bankerna till priset att vi som betalar får sämre inkomst, kommer då antalet prostituerade öka eller minska?

Birgitta Ohlsson, du är så korkad att klockorna stannar.

Tillägg: Flute skriver om Saudiarabien och hänvisar även till befolkningstillväxten där. Men enligt Anders Molin är ju sådant inte ett problem… Flute nämner även charmiga saudiska kungligheter, här är en till.

Tillägg 2: Min vän Rocki tipsade mig om denna artikel i DN med följande ord: ”Det här tycker jag är ett strålande exempel på hur man kan skriva en text och lyckas med konsten att få fram precis ingenting.”

4 svar till “Överbefolkning, del 3 – Hur korkad kan man vara?

 1. Jag vet inte hur tjackpundare låter 🙂 men jag tycker i alla fall att BO är en riktigt, riktigt obehaglig politiker. Hon och jag är nog på ungefär samma ställe på den klassiska höger-vänsterskalan, men i alla andra politiska dimensioner skiljer det ett universum mellan oss.

  Men det var inte därför jag kommenterar.

  DN-skribenten ser framför sig hur befolkningsmängden stabiliseras för att livsstilen (p-medel, feminism, kvinnors karriärkättja, min anm.) leder till det. Men hur blir det på sikt? undrar jag. De kvinnor som har störst längtan efter barn är de som mest sannolikt föder många barn och alltså lämnar sina anlag vidare till nästa generation. Medan anlagen efter dem som avstår barn dör ut. Det går inte att lura naturen. På sikt kommer vi få kvinnor (och män) i i-världen som har större längtan efter barn än idag. För våra beteenden är i större utsträckning än etablissemanget anar och vill medge en produkt av nedärvda instinkter (något som också förklarar diskrepansen mellan feministiska teoribyggen och verkligheten).

  • Erik, de låter som Birgitta Ohlsson. 🙂

   Ja, beteendet påverkas av instinkter men även av kulturen. I nästan alla lägen ser man många barn som något positivt, som något som kommer att trygga framtiden av familjen, eller ännu mer absurt som något som i längden kommer att förhindra olika folkslag att försvinna. Människor har ju en lustig tendens att tro väldigt gott om sig själva. Att deras fortplantningsiver direkt motverkar möjligheten till överlevnad i det lite längre loppet, ja det har många inte hjärna nog att kunna räkna ut tyvärr.

   Det smartaste man skulle kunna göra idag är att samtliga nationer beslutar att de inriktar sig på en negativ befolkningstillväxt. Det skulle alla tjäna på. Men, människor är inte smarta.

 2. Apropå detta rekommenderar jag senaste inlägget på bloggen Osunt:
  http://osunt.se/logik-halla-var-finns-du/

 3. Tack för ett bra blogginlägg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s