Mitt mail till DN

Idag skickade jag ett mail till DN:s Maciej Zaremba som en kommentar till hans artiklar kring situationen i Kosovo. Till er som inte har läst dem så rekommenderar jag dem varmt.

Här är mailet:

Hej Maciej, 

Jag vill börja med att berömma dig för de två artiklarna som du har skrivit (än så länge) ang. situationen i Kosovo. Det har varit en intressant läsning och jag tycker att du beskriver FN:s brist på strategi på ett mycket bra sätt.  Jag anser det vara av största vikt för allmänheten att få reda på vad våra skattepengar går till och vilka som skor sig på fattiga människors bekostnad. Däremot har jag en invändning mot din sammanfattning av konflikten i Kosovo.  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=659482 

Inte för att den i sig är inkorrekt utan snarare eftersom det saknas information som jag anser är ganska viktig. Först ska jag förklara varför:  Jag vill börja med att säga att jag på inget sätt är en nationalist. Jag avskyr nationalism, och även religioner, eftersom jag anser att de skapar onödiga konflikter människor emellan. Konflikter som har skapat ett obeskrivligt lidande för människor i årtusenden.Varför jag skriver till dig är eftersom jag anser att du, i och med ditt yrke, även har ett ansvar att återge ett helt händelseförlopp, inte enbart delar av det, eftersom dessa delar kan skapa en vinkling som kan ställa till omätbara konsekvenser för väldigt många människor. Det är precis vad som har hänt sedan det tydliga ställningstagandet i media efter att krigen på Balkan (återigen) började efter några decenniers uppehåll. 

Sedan krigen i f.d. Jugoslavien började i början av 90-talet så har jag personligen fått utstå en hel del kritik (som om att jag hade med krigen att göra) just eftersom jag har serbiskt påbrå. Ännu mer intressant är det att min far kommer från den kroatiska provinsen Banija som ligger i Krajina, även kallat för Vojna Krajina, dit serbiska flyktingar blivit inbjudna av den Österrike-Ungerska kejsaren för att försvara gränsen mot det Ottomanska riket i slutet av 1500-talet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vojna_krajina 

P.g.a. mitt ursprung så har jag fått ”höra” en massa historier under min barndom vilket fått mig att se denna konflikt från ett helt annat perspektiv än vad en person med enbart svenskt ursprung, eftersom det i Sverige är svårt att få den typen av inblick (vilket är naturligt). Jag tyckte givetvis att konflikten var gräslig och har undvikit att ta reda på detaljer, eftersom jag mår illa av bara tanken, men det senaste året så tänkte jag att jag en gång för alla skulle få reda på varför detta krig blossade upp på nytt. 

Eftersom jag visste varför serber generellt avskydde kroater,

http://en.wikipedia.org/wiki/Jasenovac_concentration_camp 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ustashe 

(mer info men kanske inte lika objektivt kan det anses eftersom det skrivs av serber, men med mycket information:) http://www.srpska-mreza.com/ 

 och muslimska bosnier, främst eftersom de har ett hat mot muslimer p.g.a. flera hundra års ockupation från det Ottomanska riket där de muslimska bosnierna anses vara förrädare p.g.a. att de konverterat till islam, men även för vissas samarbete med nazisterna, 

http://en.wikipedia.org/wiki/13th_Waffen_Mountain_Division_of_the_SS_Handschar_%281st_Croatian%29

så ville jag få reda på varför kroaterna hade begått dessa ofantliga mord på serber under andra världskriget. Jag förstod snabbt att det delvis hade att göra med att serberna ansågs vara ett hot, i och med den dominerande rollen i det dåvarande kungariket, men samtidigt kändes det som att det inte kunde vara den enda förklaringen.Eftersom jag hade spenderat en massa tid i Kroatien som ung så visste jag att det fanns kroater som uppfattade serber som lågutbildade, ”bonniga” och i princip som en andra klassens medborgare. Jag ville få reda på varifrån det synsättet kom. Så jag började söka information på serbiska forum och lyckades slutligen stöta på en förklaring som faktiskt verkade ganska rimlig. Den var inte extrem på något sätt, utan snarare typiskt mänsklig.  

Kortfattat så löd förklaringen så här: Efter att många serber hade flyttat in i Krajina på kejsarens uppmaning (se ovan) så åtnjöt de vissa förmåner (befriade från skatt) mot att de alltid var redo att försvara gränsen mot turkarna och från tidig ålder blev värnpliktiga. Kroaterna slapp gå ut i krig (de var medborgare i riket, till skillnad från vad serberna ansågs vara) och fick även utbildning (till skillnad från serberna). Det som hände var att serbernas utbildningsnivå var och förblev låg i området under flera hundra års tid, men eftersom det inte var krig jämt och de slapp skatt så lyckades de ändå skaffa sig en dräglig tillvaro med en bra ekonomi. Eftersom jag själv känner till hur kulturen där nere är så förvånar det mig inte alls att det till slut uppstod ett hat mot dessa obildade serber, som man säkert ansåg hade det mycket bättre ställt p.g.a. av orättvisa förmåner (i deras ögon).Man skulle enkelt kunna säga att det egentligen är Österrike-Ungerns olika klassificering av invånarna som slutligen skapade en konflikt mellan dem. 

Jag tyckte att slutsatsen var intressant och verkade rimlig, om än aningen tragisk. 

Jag insåg till slut att orsaken till kriget mellan serber, bosnier och kroater var att det gamla hatet väcktes till liv och serbernas rädsla för ett nytt Jasenovac (vilket givetvis späddes på av profitörer som Milosevic). Han behövde visserligen inte anstränga sig mycket p.g.a. av följande information som jag lyckats komma över:

1. Franjo Tudjman (det nya Kroatiens förste president) hade visat starka tendenser (historiskt) till nationalism och anti-serbisk propaganda http://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tudjman

2. Att krigsförbrytaren Dinko Sakic bjöds in att återvända till Kroatien och att det dröjde flera år innan han ställdes till rätta, efter yttre påtryckningar. http://en.wikipedia.org/wiki/Dinko_Sakic

3. Att den kroatiska flaggan nästan är identisk med den som Ustashe införde under sin regim under andra världskriget (hur skulle omvärlden reagera om tyskarna bytte till hakkorset igen?) http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Croatia_Ustasa.svg

4. Att den bosniske ledaren Alija Izetbegovic genom sina tidigare handlingar (bl.a. har han skrivit en bok) tydligt visat vad hans syn på icke-muslimer var samt (detta har jag inte lyckats bekräfta av källor som jag anser vara mer pålitliga) att han rekryterade medlemmar till den muslimska Waffen SS-divisionen under andra världskriget. http://en.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovic 

Med denna information är det inte så svårt att förstå att serberna i dessa områden inte ville bo i en bosnisk eller kroatisk stat. Diplomati har väl knappast kännetecknat området och hur det sedan fortsatte känner du säkert till. Saken är den, och det är det här som har förbryllat mig, är att jag inte en enda gång under de senaste sexton åren har sett någon tidning göra en analys av konflikten ur det här perspektivet. Serberna har enbart utpekats som nationalister som vill utvidga Serbiens gränser. Är inte det lite väl naivt? Denna s.k. orsak har alltså varit förklaringen till att kriget ägde rum, vilket jag tycker att all media borde skämmas för. Serberna har mer eller mindre utmålats som ett aggressivt folkslag vars enda mål i livet är att etniskt rensa sin omvärld, vilket givetvis inte är sant, och vilket har drabbat den största majoriteten av serber som faktiskt inte har haft med kriget att göra. Utöver detta har jag personligen sett artiklar (i DN t.ex.) där serber utpekats för raketattacker mot civila med löpsedlar för att sedan dementeras med en liten notis (eftersom det inte gick att fastslå vem som låg bakom attacken). Är det så en tidning med DN:s anseende bör arbeta? 

Det är nu vi kommer till konflikten i Kosovo: 

Några år senare började det rapporteras om oroligheter i Kosovo. Själv hade jag som barn fått höra (slutet av 70-talet) att serber flydde från Kosovo p.g.a. trakasserier och hot från den albanska befolkningen. Det talades t.o.m. om en albansk barnmorska som mördade serbiska barn för att utrota det serbiska släktet (vilket visserligen kan vara en skröna). I Serbien pågick debatten och ingen förstod (längre) varför albanerna i Kosovo ansåg sig vara så förtryckta som de hävdade att de var. De hade fått ett universitet på sitt språk (under 70-talet, visserligen efter protester men de fick igenom sin vilja) och t.o.m. en egen TV-kanal. Detta trots att Tito var emot _all_ nationalism. De hade tvärtom fler rättigheter (lika rättigheter men även en helt annan public service) än vad många minoritetsbefolkningar hade/har i många länder, och då räknar jag dem som en minoritetsbefolkning i f.d. Jugoslavien, inte just i Kosovo. 

Under 80-talet och 90-talet fortsatte flykten av serber från Kosovo. Därför blev det ganska ”lustigt” när det i media förklarades att albanerna nekades självständighet trots en enorm majoritet av befolkningen. Jag har även hört rykten (dock ej bekräftat) att en annan orsak till den stora ökningen av albaner i Kosovo berodde på att kommunistregimen under Titos tid lät albaner fly från Albanien till Kosovo. Orsaken är oklar men jag har för mig att det hade med någon prestigesak att göra mellan Tito och Enver Hoxha (den albanske kommunistledaren). Jag kan givetvis ha fel där.  

Det som hände var att jag en dag fick ett samtal från en bekant (som numera är journalist på Svenska Dagbladet), där han började samtalet med:

”Vad håller ni serber på med egentligen?!”

Jag förstod inte vad han menade och svarade: ”Vad pratar du om?”

Han svarade: ”Det här i Kosovo! När ska ni sluta kriga och försöka utplåna andra människor?!”

Jag svarade: ”Jaha det… Jag orkar inte ens ge mig in i den här diskussionen men situationen är inte så enkel som jag misstänker att du tror. Du vet inte hur länge den här konflikten har pågått, till att börja med.”

Han svarade med ett hånfullt skratt: ”Men du! Hela FN _kan_ ju inte ha fel! _Alla_ fördömer dessa handlingar men _ni_ ska fortsätta att föra er ohållbara krigspolitik!” 

Jag svarade: ”För det första har jag inte med det där att göra, och för det andra så är det märkligt att du uttalar dig om något som du uppenbart inte vet något om.”

Därefter avslutade jag samtalet.  

Varför jag tog upp detta var att jag ville ge dig ett enda exempel hur man blir bemött p.g.a. medias ensidiga och generaliserande beskrivning av situationen. Det intressanta är även att läsa om det som hände i Racak, och som av många anses vara starten till konflikten i Kosovo i slutet på 90-talet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Racak_incident

Jag påstår inte att den ena versionen är mer rätt än den andra. Frågan jag ställer mig är hur det kommer sig att USA (som har stött Saddam Hussein trots attacker på den egna befolkningen) och NATO (där Turkiet är medlem och som begår övergrepp på sin befolkning i mycket större utsträckning) helt plötsligt blev så engagerade i en konflikt där ca 40 personer blev dödade? En konflikt som tydligen startades av att serbiska polismän blivit mördade? Det är intressant, särskilt med facit i hand.

Är det en ren slump att Kosovo nu är en stor inkörsport av narkotika, som kommer från Afghanistan (där nästan all drogproduktion var eliminerad av talibanerna men nu är i full drift efter USA:s invasion)? 

Är det en ren slump att en av NATO:s största (eller kanske den största) militärbaser är placerade just i Kosovo?

Så hur ska man egentligen kunna lita på rapporter som görs av olika människor? Som du skriver själv så är korruptionen kraftigt utbredd i regionen. Vad är det som säger att det inte finns krafter som vill att det ska vara så? Är det en ren ”slump” att FN fungerar så dåligt trots alla resurser? Etc. 

Samma sak upprepades under konflikten i Kosovo som under kriget i Bosnien och Kroatien. Serberna utmålades som vidriga människor som slaktar albaner (nu när de inte kunde slakta bosnier och kroater längre), eftersom det tydligen är det bästa serber vet.

Detta är dock vad jag har fått höra: Den serbiska polisen och militären (jag kan inte säga att just alla gjorde det) hade en enkel uppgift. De skulle kontakta den albanska befolkningen och ge dem tre alternativ:

1.Visa papper på att du är en jugoslavisk medborgare och du får bo kvar.

2.Har du inte papper ska du flytta tillbaka till Albanien, omedelbart.

3.Vägrar du att göra det så kommer du att dö på fläcken.

 Jag försvarar inte handlingen på något sätt, men återigen ger den prov på ”balkandiplomatin” som på inget sätt hanterades bättre av den andra parten i detta fall. Jag kan med nästan hundraprocentig säkerhet påstå att UCK hade gjort exakt samma sak från början om de bara hade haft resurserna till det, vilket givetvis senare bevisades. Att man ska se det som någon form av ”revansch” är aningen naivt, med tanke på hur många gånger dessa människor har dödat varandra under flera hundra års tid. Vem är det som hämnas på vem? Är det någon som vet längre? Alla är och har varit lika goda kålsupare i de här konflikterna. 

En av mina kusiner hade oturen att göra värnplikten under konflikten. Han har med tårar i ögonen berättat för mig att hans och hans förbands enda uppgift var att rädda serber och romer från albanerna i Kosovo. Han berättade om månader i källare, utan att tvätta sig och långa perioder utan mat, där de gömde sig för UCK. Han berättade om sin bäste vän som några minuter efter att de sagt hej då till varandra den dagen sprängdes i bitar av NATO-bomber som bombade deras läger. Min kusin hade ingen anledning att ljuga för mig. Det enda jag vet är att han inte är samma person längre. Han har gått upp i vikt, är inåtvänd och har en tom blick. Detta är ett exempel på en ”mordisk” serb. 

Det som stör mig är att media har tagit ett så tydligt ställningstagande, vilket givetvis får mig att undra vad medias uppgift i Sverige och i västvärlden är. Är det att lämna sanningsenlig information till sina medborgare eller att sprida falsk propaganda? Eller kanske helt enkelt att sälja så många lösnummer som möjligt och sko sig på andras olycka? Att måla upp det i en form av förövare- och offersituation talar mer till läsarna och säljer antagligen mer än en otydlig konflikt med idioter (tyvärr är det inte bättre än så) på båda sidorna. 

Det är här jag kommer till min kritik i din sammanfattning till bakgrunden av konflikten på Kosovo. Så här återger du händelseförloppet: 

”SERBIENS ANSPRÅKpå Kosovo grundar sig på att under 1300-¬talet låg det medeltida ¬Serbiens centrum i provinsen samt på den sentida myten (från 1880-talet) om vikten av slaget vid Kosovo Polje (Trastfältet, 1389), då serber och andra besegrades av osmanerna.” 

Det var inte endast under 1300-talet, utan de första serbiska staterna började komma till redan under 1000-talet. När slaget på Trastfältet förlorades, som du säger, mördades även sultanen vilket ändå bidrog till turkarnas ofrivilliga reträtt (trots en faktisk seger på slagfältet), vilket gjorde att serberna fortfarande hade kvar sin stat (dock mindre och försvagad) fram till år 1459. 

”PÅGÅENDE KONFLIKT daterar sig åtminstone till 1912, då serbisk återerövring av Kosovo övergick i massaker på albaner. Sex år senare förväntades de bli lojala medborgare i de nybildade ”Serbers, Kroaters och Sloveners Kungarike”. Också i efterkrigstidens kommunistiska Jugoslavien betraktades Kosovos albaner som ett lägre stående folk. Ungefär som ”tattare” i 30-talets Sverige. Men provinsen åtnjöt autonomi.” 

Du skriver att den ”daterar sig åtminstone till 1912” när det några år innan dess (enligt Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo ) inträffade följande: 

”It is estimated that 200,000 to 400,000 Serbs were cleansed out of the Vilayet of Kosovo between 1876 and 1912, especially during the Greek-Ottoman War in 1897.”

 Detta är alltså ett exempel av flera där dessa parter, med “hjälp” av andra aktörer under århundradena har dödat varandra över en bit värdelös mark. Om man sedan fortsätter att läsa så står det:  

“Serbo-Croatian, Albanian and Turkish were defined as official languages on the provincial level marking the two largest linguistic Kosovan groups: Albanians and Serbs. In the 1970s, an Albanian nationalist movement pursued full recognition of the Province of Kosovo as another Republic within the Federation, while the most extreme elements aimed for full-scale independence. Tito’s arbitrary regime dealt with the situation swiftly, but only giving it a temporary solution. The ethnic balance of Kosovo witnessed disproportional increase as the number of Albanians tripled gradually rising from almost 75% to over 90%, but the number of Serbs barely increased and dropped in the full share of the total population from some 15% down to 8%. Even though Kosovo was the least developed area of the former Yugoslavia, the living and economic prospects and freedoms were far greater then under the totalitarian Maoist regime in Albania.

 

Beginning in March 1981, Kosovar Albanian students organized protests seeking that Kosovo become a republic within Yugoslavia. Those protests rapidly escalated into violent riots ”involving 20,000 people in six cities”[9] that were harshly contained by the Yugoslav government. During the 1980s, ethnic tensions continued with frequent violent outbreaks against Serbs and Yugoslav state authorities resulting in increased emigration of Kosovo Serbs and other ethnic groups.[10][11] The Yugoslav leadership tried to suppress protests of Kosovo Serbs seeking protection from ethnic discrimination and violence.”

 Med andra ord så var det inte så enkelt som att kosovoalbanerna allmänt ansågs vara ”tattare”. Visst fanns det många som säkert tyckte det, men i det här fallet var det inget unikt. Om man hade gjort en utfrågning bland alla folken boende i f.d. Jugoslavien om vad de ansåg om sina ”grannar” eller andra som inte var som de själva så hade de flesta, i åtminstone Sverige, blivit rädda. Den kulturen som råder där är helt annorlunda och jag vill därför, återigen, påpeka vilken situation all felaktig information skapar för alla de människor som går under en viss beteckning bara för att vissa (även om de är många) med det ursprunget beter sig på ett oacceptabelt sätt.

Det är lika befängt som att tro att alla tyskar är nazister, vilket många någonstans verkar tro. Mina egna erfarenheter av tyskarna är snarare att jag sällan har blivit så väl bemött som just av tyskar när jag har rest utomlands.

Därför vill jag be dig att uppdatera din ”sammanfattning” och försöka göra den mer objektiv. Inte för min skull eller ”serbernas” utan även för DN:s läsare som jag anser förtjänar att få reda på hela sanningen, så gott det går, och inte bara den halva. För hur ska vi någonsin kunna förstå en situation om vi får felaktiga uppgifter? Alla är inte som jag, som lägger ner timmar på att leta efter information och försöker bilda mig en egen uppfattning efter det. De flesta har ett förtroende för DN, som gärna vill utge sig för att vara en objektiv nyhetstidning. Missbruka inte det förtroendet. 

Tack på förhand och jag ser fram emot de kommande artiklarna i ämnet!    

22 svar till “Mitt mail till DN

 1. Tack!

  Det där behövdes verkligen (och det var på tiden)!

 2. Ping: Om FN och f.d. Jugoslavien « Nordic Dervish

 3. Ojdå, vilket utförligt brev. Det du skriver låter som en rimlig förklaring men eftersom historien skrivs av segrarna förhåller jag mig ändå skeptisk. Är själv bosnisk muslim (av härkomst, ateist i övrigt) och jag måste säga att du har fel i vissa delar. Det går nämligen inte att komma ifrån det enkla faktum att i f.d. juggan fick serber de framstående positionerna i samhället. Mina föräldrar (båda välutbildade, övre medelklass) har berättat skräckhistorier för mig om direktörer som inte kan stava, ingenjörer som inte kan vad 1+1 är och alla hade fått höga poster enkom pga det faktum att de var serber. Detta var inget som mina föräldrar tänkte på före kriget, förblindade av ”broderskap och jämlikhet” som de var. Man såg, men ville inte se.
  Muslimerna existerade inte ens officiellt, i mina föräldrars skolpapper och id papper (och även mor och farföräldrars) står det att de var serber (det slog visst högre än att klassificeras som kroat). Man kunde bara välja mellan serb, kroat och sloven. Andra ”etniska” och religiösa beteckningar existerade inte. Såvitt jag vet var det först i slutet på 70-talet som man kunde kryssa att man var muslim och (de bosniska) muslimerna återigen erkändes som en etnisk grupp. Detta rimmar väldigt illa med stackars oskyldiga serber som inte gjorde en fluga förnär. Diskrimineringen av alla icke serber genomsyrade hela samhället och serberna var bevisligen längst upp i den strikta, kommunistpartietssubventionerade hierarkin.
  I övrigt låter det vettigt det du skriver, jag känner till historien om Krajina serberna och jag har hört det resonemanget tidigare. Jag håller med att det är förmodligen bristen på utbildning som har odlat fördomarna om bonniga serber som fram tills igår levde uppe på bergen och vaktade får. Dessutom hjälpte det verkligen inte när ovannämnda outbildade spån fick höga positioner i samhället.
  Men det går inte komma ifrån det faktum att det är samma människor vi har vuxit upp med, varit vänner med, delat alla aspekter av våra liv med som ställde sig bakom den etniska rensningen. Det jag inte kan förstå, det ingen som varit med om kriget i Bosnien kan förstå, är hur våra vänner, våra grannar, våra släktingar, kunde vända så tvärt, på så kort tid.
  Du kanske underkänner domstolen i Haag, eftersom den går i (den orättvisa) FNs ledband, men jag hoppas och tror att de gör ett bra jobb och att de utgår ifrån riktiga bevis och inte fäller domar på hörsägner. Domstolen i Haag har varit igång otroligt länge nu, och om man nu antar att de gör ett rättvist jobb, så är det otroligt fler serber som har blivit fällda för brott mot mänskligheten än medlemmer ur andra etniska grupper.
  Jag fördömer inte hela serbiska folket, faktum är att jag och min familj inte hade levt idag om det inte hade funnit serber som inte sveptes med i det religiösa och nationalistiska vansinnet och som istället hjälpte oss. Vi har fortfarande många vänner som är serber, men många har vi förlorat. De som en dag dök upp med kalasnhikovs och knackade på dörren och begick saker som jag helst av allt vill glömma. De var våra vänner och de enda som ska fördömas. Sveket är värst av allt.
  Jag säger inte att de andra etniska grupper inte begick brott, det gjorde de. En hel del har blivit fällda i Haag. Skillnaden var och är att serbernas brott var så skrämmande välplanerade och utstuderade. Det är inte heller något som man kan blunda för.
  I mångt och mycket påminner mig serbernas beteende om muslimska fundamentalister. De du kritiserar i dina krönikor (och jag håller med om vartenda stavelse). Varför denna offermentalitet?
  Jag hatar nationalism och jag avskyr religion. Jag försöker se saker och ting rationellt. Jag fördömer varje muslim, kroat eller serb som gav sig på civila, som torterade, som våldtog, som på olika sätt våldförde sig på sina medmänniskor. De är lika stora svin allihopa. Men när en muslimsk soldat eller mujahedin eller vad de nu kallade sig blir åtalad och med ordentliga bevis fälld för brott mot mänskligheten tar jag inte det som en personlig förolämpning. Jag tycker inte att jag är offer och jag börjar inte frenetisk försvara honom och anklaga hela världen att vara emot mig, honom och alla andra muslimer.
  Jag har läst att det, de senaste åren, varje årsdag från Srebrenica slakten, kommer busslaster men serbiska kvinnor från Serbien. Mammor till stupade serbiska soldater. Deras söner kämpade och dog på serbernas sida och många av de medverkade till Srebrenica slakten. Jag hyser den yttersta respekten för dessa kvinnor. De är medmänniskor som har öppnat sina ögon, sett, erkänt och accepterat att det har hänt. Och de har gjort det övermänskligt möjliga, de har bett om ursäkt. Vad de nu ska be om ursäkt för. De har lika lite att be om ursäkt för som du har, i egenskap av att du är av serbisk härkomst, eller de serber som räddade livet på oss och hjälpte oss fly. Så nu kommer dessa kvinnor varje år, för att visa sin respekt för offren och offrens familjer. Medmänniskor i sorg. Som har insett det vanvettiga, det sjuka och oförlåtliga med nationalism och krig. Jag vägrar tro att alla serbiska soldater var med på slakten, var med på nationalismen, på tortyren, på våldtäkterna.
  De mammorna ger mig hopp, likaså den unga generationen av bosniska serber som nu växer upp och föraktar sina föräldrars nationalism. Precis som de bosniska muslimer alltid har gjort och alltfler bosniska kroater börjar göra.
  Bosnisk muslims nationalism, det är en historia för sig. Jag kommer från en större stad där islam var inte så viktigt och sekularismen väldigt utbredd. Ramadan var en ursäkt att träffa familjen och supa till ordentligt. Hembränd rakija anyone? Om man ska se till hur ”trogna” muslimer i städerna var, så var vi nog skräckexempel. På landet var det säkert mer traditionellt, som det oftast brukar vara, men även där var det lite slappt. Bosnisk islam har senaste 50 åren inte varit strikt, mycket tack vare kommunismen. Idag hör jag att det nu, efter kriget, utvecklas en ny variant av modern bosnisk islam. Tjejerna har huvudduk, tjusigt uppsatt och en topp med djup urringning och push-up behå. Helt underbart! 😀 Bosniska muslimer är, i de flesta andra muslimers ögon, riktigt dåliga muslimer. Har alltid varit! 🙂
  Ang Kosovo, tyvärr kan jag inte tillräckligt mycket om den konflikten, mer än det jag har hört andra säga. Men efter att ha upplevt serbisk politik på min egen rygg förhåller jag mig alltid skeptisk till det som serberna säger. Men jag måste erkänna, att jag fick kalla kårar av det lilla jag har läst om Kosovo konflikten, och detta pga den riktigt vidriga nationalismen från albanernas sida, som verkar vara helt i paritet med serbernas.
  För att sammanfatta, det var verkligen inte meningen att detta ska bli så här långt, jag håller med dig att medierna vinklade alltför mycket och förenklade det hela till att handla om bad guy-good guy.
  Serberna framställdes som demoner och vi övriga som offer. Iom att de satt på hela JNAs vapenarsenal medan vi hade någon enstaka halvt fungerande revolver som var en halvantik kvarleva från pappans/farfars tid i lumpen var det inte svårt att se våra gamla grannar och vänner som demoner. Vi förstod inte vad som hade hänt de.
  Men istället för att förenkla, borde de har grävt, ifrågasatt, lyft fram de bosnier som höll huvudet kallt även igenom den värsta nationalistvågen. De som riskerade sina egna liv, för att de vägrade sjunka så lågt. Men det är såklart lättare att utmåla änglar och demoner. Det säljer bättre också.

 4. Juggen skriver:
  4. Att den bosniske ledaren Alija Izetbegovic genom sina tidigare handlingar (bl.a. har han skrivit en bok) tydligt visat vad hans syn på icke-muslimer var samt (detta har jag inte lyckats bekräfta av källor som jag anser vara mer pålitliga) att han rekryterade medlemmar till den muslimska Waffen SS-divisionen under andra världskriget. http://en.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovic
  ………………………………………………………………..

  Jaha, och vad är det han har skrivit om ickemuslimer i den boken du nämner? Kan du referera till nån sida eller förväntar du dig att man ska acceptera serbisk nationalistiskt propaganda utan att behöva ifrågasätta dina källor?
  Du syftar nämligen säkert på den här boken:
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Islamic_Declaration

  Hur du än vrider och vänder kan du inte komma ifrån faktumet att du troget och noggrant följer Milosevics, Mladics och Karadzics väg. Ska jag gratulera eller beklaga sorgen?

  Vidare tänker jag bara kommentera lögnen att Izetbegovic hade rekryterat medlemar till Waffen – SS.
  Det räcker väl bara att tänka logiskt, och jag är ganska säker att du klarar av det. Hur kan en person som är mindre än 15 år gammal vid krigsutbrottet rekrytera folk till Waffen – SS? Logiskt? Nåja, kanske i serbiska fascisters ögon där allt som är fel i världen kan på ett eller annat sätt spåras tillbaka till någon lömsk konspiration från Vatikanen och ”jihadisterna”. De riktigt lömska konspirationerna har dessa två ärkeskurkar i den serbiska mytologin naturligtvis kommit på tillsammans.

  Hela ditt inlägg är ren och skär propaganda och lika ihålig som stycket jag valde att kommentera. Men jag har varken tid eller intresse att gå igenom allting.

  Läs på grabben. Men snälla, för en gångs skull läs nåt annat än ”Gorski Vijenac” och ”Nacertanije”.

 5. Alma:

  Som du säkert förstår så har jag inte på något sätt försökt att skönmåla krigsförbrytelser från någon över huvud taget. Jag tror att vi är överens. Mitt syfte med detta mail var att upplysa Maciej om att det kanske är bra att han tar in lite fler aspekter i sin beskrivning av händelseförloppen. Att jag tog upp den tidigare konflikten var p.g.a. att jag ville visa att det inte är så enkelt som det gärna framställs i media. Och jag ville visa hur det kan drabba människor som inte har _någonting som helst_ med konflikten att göra (dvs. jag i egenskap av tonåring i Sverige som ändå fick ta en massa skit). För efter några år så blir man trött på att urskulda sig att man är serb och alltid behöva höra “Men är det inte _ni_ som gjorde …” och du kan tänka dig hur man blir bemött då.

  Jag brukade svara “Ja, precis. Det var jag och min dödssjuka mormor som bor i Serbien som sköt det första skottet och på så sätt drog igång kriget.”. Jag var givetvis ironisk och sade det med ett uppgivet tonfall.
  För det är så medias skildring av kriget var. Så fort serberna gjorde något (även fast bevis inte fanns i vissa fall att det var just serber) så blåstes det upp över löpsedlar, men aldrig om någon annan av parterna gjorde något.
  Det är mycket möjligt att serberna begick fler brott, det kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte har räknat eller varit där, men det rättfärdigar inte i sin tur en ensidig rapportering där en hel nation demoniseras och som drabbar sådana som inte har satt sin fot i landet på länge och som dessutom är pacifister. Då har ju någonting brustit i rapporteringen, inte sant?

  Och som du säger: med tanke på att de satt på JNA:s vapenarsenal så är det inte så förvånande att de var ”framgångsrika” i sina illdåd.

  Precis som jag också svarade Maciej senare så sade jag att jag inte ville tillskriva skulden enbart på Slobodan Milosevic. En enda person kan inte starta ett krig. Dvs. han hade serber på sin sida som stöttade honom och det fanns grupperingar på de andra sidorna som gjorde sitt för att öka konflikten också. Att det sedan kom en massa människor i kläm (som inte ville bråka med någon) rapporterades det heller inte speciellt mycket om.

  Att serber möjligtvis har haft en bättre position i samhället i f.d. Jugoslavien kan jag inte svara på. Jag spenderade den mesta av min tid i Kroatien och vi hade muslimska vänner och kroatiska vänner. Bland oss så rådde ingen hierarki. Det enda jag visste var att min farfar (som för övrigt var en patetisk alkoholist) hatade katoliker. Själv hade han stridit på kommunisternas sida, så det var antagligen baserat på hans avsky av Ustashe. Och som många människor gör så generaliserar han och därmed måste han nog tyckt att alla katoliker är Ustashe (kan jag tänka mig), vilket givetvis är fel.

  Därför kan det mycket väl ha varit så att en serb inte kunde addera enkla tal men var direktör någonstans, det tvivlar jag inte på. Men jag vill även varna för den typen av historier. Det kan helt enkelt vara så att man vill se ett mönster och därför letar efter information som bekräftar det. Jag påstår inte att det var så i dina föräldrars fall men jag vet att det är ett vanligt synsätt och har ofta få höra den typen av beskrivningar av juggar (tidigare i mitt liv) när de har beskrivit det svenska samhället. De andra (svenskarna) dominerar, har makten och är korkade, medan de själva är hjälplösa offer som bara får ta en massa skit och är orättvist behandlade. Jag har hört otaliga sådana historier men inte upplevt det själv, märkligt nog. Korkade och obildade människor finns det överallt.

  Som jag också skrev, och som du säkert är medveten om, så finns det en viss mentalitet på Balkan (vilket är skälet till att jag inte umgås med juggar överlag, vare sig de är serber eller något annat) som är baserad på någon form av löjlig machokultur och som innefattar någon form av s.k. “heder” där man ska minnas övergrepp mot “sitt” folk och ge igen. Det är den inställningen, misstänker jag, som är huvudorsaken till all skit som hände där nere.
  Tyvärr hann jag bara besöka Sarajevo en gång, och jag tyckte att det var en mycket vacker stad med en fantastisk atmosfär, men har åkt runt ganska mycket i Bosnien. Jag skulle nog aldrig kunna åka dit igen utan att drabbas av en enorm sorg. Det var därför jag så länge undvek att befatta mig att ens ta reda på orsakerna och det är orsaken till att jag tagit avstånd från juggar överlag. Jag säger inte att alla är så, men jag orkar inte leta efter dem som inte följer dessa mönster.

  Nino:
  Jag har inte läst boken. Jag har läst referat till boken där samtliga hävdar att han var ganska pro-islamistisk i sitt synsätt. Islam är en religion (precis som kristendomen) där det anses att de som inte följer läran är syndare. Av kristna uppfattas det därför som ett hot och tvärtom. (Själv anser jag mig vara en agnostiker och finner därmed bibeln och koranen som lika förkastliga i sin bevisföring av Guds existens).

  Därför var min slutsats att om han skriver en sådan bok så uppfattas det som ett hot av icke-muslimer. Enkel logik.
  Eller påstår du att sådana känslor och rädslor inte finns och fanns parterna emellan? Min mening var inte att påstå _att_ han skulle döda alla som inte var muslimer utan hur han uppfattats av de andra parterna och varför det ledde till en konflikt. Det tycker jag framgår tydligt i och med att jag inte på något sätt stöder kriget (eller våld över huvud taget) eller har sagt att bosniska muslimer är dumma i huvudet eller är onda på något sätt. Ett sådant påstående vore korkat, och jag är inte korkad.

  Där jag har läst om det så står det att han från 18-års ålder, dvs. 1943 hjälpte till i den rekrytering men _just_ eftersom jag inte anser källorna vara hundraprocentiga så skrev jag inom parantes “detta har jag inte lyckats bekräfta av källor som jag anser vara mer pålitliga”.
  Så vad är det för problem du har med detta?

  Och om du hade tagit in informationen så hade du lagt märke till att jag tidigare skrev att jag redan visste att huvudorsaken till att serberna (generellt) inte gillar de bosniska muslimerna är att de anser att de bosniska muslimerna är förrädare som konverterat till ockupantens (Ottomanska rikets) tro. Skriver jag någonstans att det är positivt att serberna tycker så och att jag stöder det tankesättet? Har jag lagt någon som helst värdering i detta? Själv tycker jag att det är absurt att avsky någon på dessa grunder, vilket du hade förstått om du hade läst hela min text utan att vilja att jag ska vara en serbisk nationalist.

  Återigen, mitt mål var att visa vilken information som finns (vare sig den är sann eller falsk) och som kan leda till en rädsla hos befolkningen och som driver den till att utföra handlingar som den aldrig hade gjort annars.

  Därmed är dina påståenden “Hur du än vrider och vänder kan du inte komma ifrån faktumet att du troget och noggrant följer Milosevics, Mladics och Karadzics väg. Ska jag gratulera eller beklaga sorgen?” och “Hela ditt inlägg är ren och skär propaganda och lika ihålig som stycket jag valde att kommentera. Men jag har varken tid eller intresse att gå igenom allting.” helt befängda, speciellt när du själv säger att du inte har intresse att motivera ditt påstående.
  Ett tips: Om du inte har tid eller intresse att gå igenom allting, ta dig inte tid att anklaga mig för saker som du har tolkat på ett sätt för att din världsbild ska förbli intakt, och förolämpa mig inte.

  Jag har aldrig läst de böckerna (som jag antar är pro-serbiska) som du nämner och inte ens hört talas om dem. Så mycket för din slutledningsförmåga, som i övrigt verkar vara mycket dålig.

  Och som en kontring: istället för att påstå att allt jag säger är lögner – berätta sanningen istället. Kom med ett bevis för att det inte var så i sådana fall nu när du _vet_.

  Jag har ingenstans sagt att jag vet. Jag har sagt att jag har försökt komma fram till vad orsaken till att kriget uppstod är, vilket också framgår tydligt (för den som läser texten med ett öppet sinne).

  Mitt enda mål har varit att ifrågasätta medias ställningstagande i sin rapportering som inte har varit objektiv, och påpeka hur det har drabbat mig som individ.
  Om det är propaganda, ja då har vi helt olika definitioner av det ordet. Fast jag anser att du bör ta och lära dig vad det ordet betyder.

  Om man läser min text med inställningen att alla serber är nationalister så tolkar man det säkert på det sättet som du gjorde. Det säger mer om dig än om mig.

  Bara så att du vet: jag har fler vänner som kommer från diverse muslimska länder än vad jag umgås med serber (med tanke på att jag inte umgås med en enda förutom min mor), på tal om att vara nationalist. Så det påståendet kan du göra vad du vill med, men anklaga mig inte för otrevliga saker (eftersom jag avskyr nationalism) baserat på dina känslor inför någon som har ett serbiskt ursprung, utan efter det jag faktiskt säger.

  Din kommentar bekräftar återigen det jag har sett hos så många andra, även serber och kroater. Ni är hatiska och vägrar försöka vara objektiva. Ni vill inte erkänna att brott har begåtts från alla parter. Jag säger att de har inträffat och att de flesta antagligen har begåtts av serber. Men i sanningsförvrängarnas värld är ”de egna” alltid helgon och helt fria från skuld. Vissa behöver ju ”sitt folk” för att skapa sig en identitet och ser ner på andra medan de höjer ”sitt folk” till skyarna.
  Människor med den inställningen tycker jag synd om.
  För ni är alla samma skrot och korn, och det är just p.g.a. sådana människor som konflikter av det här slaget uppstår.

 6. Eftersom jag verkligen har ont om tid så valde jag bara att kommentera det som har direkt koppling till Bosnien, då jag själv är bosnjak. Ska iväg på en resa om ett par timmar och därmed kan jag inte helt och hållet kommentera din senaste inlägg. Men ett utförligt svar kommer om 3-4 dagar.

  När det gäller Izetbegovic: Han var först och främst värdekonservativ, han var bland de första att fördöma exempelvis bin Laden, långt innan 11/9. Men visst var han troende och praktiserande muslim. För övrigt så var han den ende presidenten i de nybildade sydslaviska staterna som inte hade varit medlem i kommunistpartiet.

  Eftersom du inte har läst boken är det inte nån mening att vi diskuterar den, eller hur?

  Låt oss istället använda oss av fakta från kriget 92-95.
  Medan alla bosnjaker fördrevs från områden som erövrades av de serbiska strykorna förekom det inte någon etnisk rensning på det territoriet som hölls av den bosniska regeringsarmén (som då lydde under ”islamisten” Izetbegovic).
  Medan alla moskéer och katolska kyrkor förstördes på de områden som erövrades av de serbiska strykorna blev inte en enda kyrka förstörd i de fria områden (områden som hölls av regeringsarmén).
  Enligt den Internationella domstolen i Haag begick de bosniska serberna faktiskt folkmord i Bosnien. Jag är säker att du känner till definitionen av folkmord.

  Så på vilket sätt är då ”islamisten” Izetbegovic ansvarig för tragedin på Balkan?

  Det jag har problem med är serbernas försök att släta över allt som har hänt med argumentet ”Alla är lika skyldiga”. ”Ni” saknar tyskarnas mod att erkänna folkmord begicks i erat namn och, det får vi inte glömma, att Milosevic faktiskt hade en majoritet av serberna bakom sig. Det räcker bara att titta på valresultaten. Det mest tragiska är att det största partiet i Serbien idag är det serbiska radikala partiet som ligger ännu mer åt höger än Milosevics parti.

  Visst har bosnjaker begått brott och krigsförbrytelser. Det är jag alltid redo att erkänna och fördöma. Men aldrig att acceptera att nån slätar över det där och säger – nämen titta, alla är lika skyldiga. Alla är inte lika skyldiga. Det är serberna som har blod upp till armbågarna och det är fortfarande bland serberna som de mest radikala rösterna har sitt stöd.

  Både Bosnien och Kroatien har fullföljt sina förpliktelser gentemot Haagtribunalen. Serbien har fortfarande inte gjort det.

 7. ”Eftersom jag verkligen har ont om tid så valde jag bara att kommentera det som har direkt koppling till Bosnien, då jag själv är bosnjak. Ska iväg på en resa om ett par timmar och därmed kan jag inte helt och hållet kommentera din senaste inlägg. Men ett utförligt svar kommer om 3-4 dagar.”

  Vad ”märkligt” att du vill kommentera det som berör Bosnien. Ska jag göra antagandet att det du sprider är propaganda med en gång, precis som du gjorde med det jag skrev?
  Men visst, återkom med en lika ”saklig” analys av det som jag skrev. Det ska bli riktigt intressant. Det som är mest intressant är att du är så träffad, trots att jag ingenstans har skrivit att bosnier generellt är mördare och använt mig av sådan retorik, till skillnad från dig.

  ”När det gäller Izetbegovic: Han var först och främst värdekonservativ, han var bland de första att fördöma exempelvis bin Laden, långt innan 11/9. Men visst var han troende och praktiserande muslim. För övrigt så var han den ende presidenten i de nybildade sydslaviska staterna som inte hade varit medlem i kommunistpartiet.”

  Och min reaktion på detta är ”Och?”. Spelar det någon roll vad han gjorde efter kriget men ”långt innan 11/9” när jag i min text skrev hur han troligen hade uppfattats av sådana som redan från början ogillar muslimer?
  Jag frågar dig nu: Har jag eller har jag inte nämnt att serberna (generellt) ansåg att bosniska muslimer var förrädare som anammat ockupantens religion?
  Har jag sagt att det var rätt eller bra att tycka det om muslimerna? Har jag på något sätt skrivit i min text att bosniska muslimer är sämre människor och att det som hände dem var rättvist?
  Om du svarar nej på första frågan, ja på andra frågan och ja på tredje frågan så är du en komplett idiot.

  Att Alija Izetbegovic inte var medlem i det kommunistiska partiet förvånar mig inte alls (eftersom religiösa sympatier ogillades av sådana). Därmed styrker det mitt påstående om att han uppfattades som pro-islamistisk. Även där lade jag ingen värdering i min text utan skrev hur han har uppfattats, men det verkar som att du inte förstår vad det betyder.

  Om du vill ha min personliga åsikt: Jag har inget till övers för påvar, patriarker, imamer och allt skit som dessa människor kallar sig för att inge fruktan hos andra människor eftersom de vill påstå att de för ”Guds” talan. Dessa människor upprätthåller efterblivna och förtryckande värden. Alla är lika dåliga, men enligt din argumentation hittills så skulle det inte förvåna mig att du även här anser att jag försöker släta över något och hävda att den ortodoxa kristna grenen är bättre än allt annat. Att du inte skäms…

  Alija Izetbegovic var en troende muslim och precis som alla religiösa politiker så har de en tendens att blanda in religionen i politiken. Eftersom jag anser att religion är negativt så anser jag att politiken blir negativ (och politik överlag har hittills varit negativ, även utan religiös inblandning, varför göra den värre?). Detta gäller alla religioner och inte enbart islam.
  Dock skrev jag inget om detta heller, men nu fick du min åsikt även i det ämnet.

  Det är som att påstå att George Bush gör rätt när han hänvisar till Gud eller alla nationalistiska serber som helt plötsligt blev ”kristna” på nytt. Det är samma skit, alltihopa, och endast en ursäkt att driva sin egen vilja fram och ursäkta det med ”Guds” vilja.

  Och när du är så mån om att säga emot mig och hävda att det jag läst är propaganda, så ber jag dig om dina källhänvisningar. Eller var du kanske Alijas högra hand och ständige följeslagare så att du vet exakt allt om hans liv och hans åsikter?

  ”Eftersom du inte har läst boken är det inte nån mening att vi diskuterar den, eller hur?”

  Du får gärna citera boken och bevisa mig motsatsen. Dvs. citera texter där han tydligt uttrycker sig att han aldrig skulle blanda in sin tro i politiken. Då kommer jag att säga att det so sagts om Alijas bok verkar vara propaganda men i oh med det så är det inte konstigt att många ändå trodde på den och reagerade därefter. Eftersom människor är precis så (se på dig själv). Du tolkar ju in saker i min text som jag aldrig har skrivit.

  ”Låt oss istället använda oss av fakta från kriget 92-95.
  Medan alla bosnjaker fördrevs från områden som erövrades av de serbiska strykorna förekom det inte någon etnisk rensning på det territoriet som hölls av den bosniska regeringsarmén (som då lydde under “islamisten” Izetbegovic).
  Medan alla moskéer och katolska kyrkor förstördes på de områden som erövrades av de serbiska strykorna blev inte en enda kyrka förstörd i de fria områden (områden som hölls av regeringsarmén).
  Enligt den Internationella domstolen i Haag begick de bosniska serberna faktiskt folkmord i Bosnien. Jag är säker att du känner till definitionen av folkmord.”

  De ”fakta” som du hänvisar till hade du ju åtminstone kunnat referera till, inte sant.
  Så länge du inte gör det så är jag skeptiskt till dina fakta lika mycket som jag är till de serbiska nationalisternas. Folkmord? Är det värre än mord? Jag trodde att mord innefattade begreppet att döda en människa och att människor även kan kallas för folk. Jag skiter i vem det är som dör Nino, jag vill inte att någon ska dö, vilket jag tydligt har markerat.

  Men vi kan låtsas att det du säger är sant och bekräftat:

  Har jag någonsin sagt att det finns serber som inte har begått folkmord?
  Kan du över huvud taget läsa någonting utan att lägga dina egna nationalistiska värderingar i texten?
  Och när du talar om ”regeringsarmén”, vilka är det? Är det JNA eller den nya bosniska regeringens?
  Har du personligen kontrollerat att inte en enda kyrka blev förstörd?
  Nu säger du att det var de ”bosniska serberna” men annars ”serberna”, hur ska du ha det?
  Var alla ”bosniska serber” inblandade i folkmordet? Även de som hjälpte Alma? (Läs hennes inlägg.)

  För det är just det min text handlar om; att människor som jag utmålas som mördare i media. Och att människor som du skriver det ni gör är återigen ett bevis på att mitt påstående är sant.

  ”Så på vilket sätt är då “islamisten” Izetbegovic ansvarig för tragedin på Balkan?”

  Ursäkta mig, var har jag påstått det?
  Jag börjar tvivla på din förmåga att läsa.

  ”Det jag har problem med är serbernas försök att släta över allt som har hänt med argumentet “Alla är lika skyldiga”. “Ni” saknar tyskarnas mod att erkänna folkmord begicks i erat namn och, det får vi inte glömma, att Milosevic faktiskt hade en majoritet av serberna bakom sig. Det räcker bara att titta på valresultaten. Det mest tragiska är att det största partiet i Serbien idag är det serbiska radikala partiet som ligger ännu mer åt höger än Milosevics parti.”

  Vad tråkigt för dig att du har ett ”problem med” att jag vill påvisa att jag på inget sätt var delaktig i kriget men ändå har fått ta en masa skit för det, vare sig du säger att det skedde i ”vårt namn” eller inte. Vem ger dig den rätten? Precis som jag inte anser att det tyska folket kollektivt bär ansvar för nazisternas handlingar. Även om det var många tyskar som var nazister så var inte alla det. Att jag inte har tjatat om ”serbernas” övergrepp, som du vill göra, är eftersom det är onödigt. Maciej känner redan till dem (och min text är faktiskt riktad till honom personligen, men publicerad på min blogg eftersom jag tycker att ämnet är intressant). Om du hade läst hans svar, och om du hade läst rubriken för min bloggpost så är den riktad till en tidning. Ska jag berätta för honom om ”serbiska” övergrepp tycker du?
  Snacka om att idiotförklara honom i sådana fall.

  Jag ville ge en djupare inblick i varför konflikten uppstod annat än att ”serberna vill ha ett Stor-Serbien”. Den propaganda jag har ”gått på” (enligt dig) har sagt att serberna ville att de områden där serber bodde skulle bli en del av Serbien. Som du vet så bodde det ganska många serber i Bosnien och Kroatien (fast där har man lyckas fördriva många, som Maciej hänvisar till när han nämner Oluja, om du har bemödat dig att läsa hans svar). Att införliva de delarna i Serbien kan tyckas helt obegripligt om man tar det lösryckt ur luften, precis som det har gjorts i media, istället för att påvisa de orsakerna som kan ha skapat rädsla hos de serber som bodde i Kroatien och Bosnien. Eller påstår du att det i Jasenovac inte har inträffat och att Waffen SS-divisionen Handzar inte har existerat? Kanske t.o.m. Ustashe är en myt? I mitt andra mail till Maciej förklarar jag även tydligt att man inte kan döma någons barn efter det vad föräldrarna har gjort, men du vet att sådan mentalitet råder där. Se på dig själv, du dömer ju serberna efter det vad vissa serber har gjort. Du bevisar att det jag säger stämmer. Och du är antagligen inte ens medveten om det…

  Du skriver att Milosevic ”faktiskt” hade majoriteten av serberna bakom sig. Okej, då var du funktionär under valen också. Du har hunnit med mycket i ditt liv ser jag.
  Men framför allt så tycker jag att din slutledningsförmåga är intressant. Den påminner lite om vissa främlingsfientliga krafters i detta land. De hänvisar till att ”invandrare” står för flera brott som begås i Sverige och helt plötsligt så är ”invandrare” generellt kriminella enligt deras (och tydligen din) logik. Grattis till sällskapet och det kritiska tänkandet! (eftersom du inte visste om du skulle gratulera eller beklaga sorgen)

  ”Visst har bosnjaker begått brott och krigsförbrytelser. Det är jag alltid redo att erkänna och fördöma. Men aldrig att acceptera att nån slätar över det där och säger – nämen titta, alla är lika skyldiga. Alla är inte lika skyldiga. Det är serberna som har blod upp till armbågarna och det är fortfarande bland serberna som de mest radikala rösterna har sitt stöd.”

  Okej, så nu har bosnier begått brott? Men vilka var det då? Nyss var det ju enbart serberna som var ”skyldiga”?
  Vad är ditt problem egentligen?! När har jag sagt att alla är lika skyldiga?
  Jag har sagt att alla är lika goda kålsupare gällande Kosovo-konflikten. Det jag har motsatt mig är att serberna har utmålats som de enda skyldiga, och inte de serber som begick brotten, utan hela det serbiska folket.

  Jag antar att det passar din världssyn eftersom det antagligen gör det lättare för dig att tänka. Men att anklaga mig för krigsbrott är förtal, bara så att du vet, och rena djävla lögner. Om du är beredd på att döma mig och alla de serber som faktiskt motsatte sig kriget, efter andra serbers handlingar, så sänker det trovärdigheten i dina argument helt och hållet. Du är då inget annat än en lögnare. Om du anser att jag har blod upp till armbågarna så har du skit i din hjärna.

  ”Både Bosnien och Kroatien har fullföljt sina förpliktelser gentemot Haagtribunalen. Serbien har fortfarande inte gjort det.”

  Vad bra för Bosnien och Kroatien! Vad tråkigt för Serbien!
  Och vad synd det är om dig som inte ens vill förstå poängen med min text. Det säger nämligen ganska mycket om din tankeförmåga.
  Av någon anledning lyckades Alma förstå den, men inte du. Du kan väl fundera på varför?

 8. När det gäller Izetbegovic: Han var först och främst värdekonservativ, han var bland de första att fördöma exempelvis bin Laden, långt innan 11/9.”

  Vad märkligt, jag har läst precis tvärtom, att Izetbegovic fick direkt stöd av bin-Laden. Se t ex här:

  http://www.snd-us.com/Liberty/jihad_balkan_connection.html

  eller här:

  http://www.pogledi.co.yu/izetbegovic/

 9. Pravo: Du har möjligtvis inte någon information om detta från en källa som inte är lika ”jävig”?

  Jag har personligen lite svårt att bedöma sanningshalten i dessa då det inte refererar till någon (åtminstone någorlunda) objektiv källa.

  Ta t.ex. påståendet att Eve-Ann Prentice hade sett Bin Laden i Izetbegovics kontor. Låt säga att hennes vittnesmål blev raderat. Om hon sedan har publicerat en bok om kriget i Kosovo så hade hon säkert kunnat flika in att hon sett Bin Laden i Bosnien, inte sant?
  Men någon sådan hänvisning hittar jag inte på denna sida.
  Därför tar jag den informationen med en _stor_ nypa salt.

  Jag ska försöka se om jag hittar något mer om detta men hinner inte göra det just nu.

 10. Mer om Haagincidenten med Eve-Ann Prentice finns t ex här:

  http://blog.zmag.org/node/2523

  Den bloggen innehåller sen flera länkar till sina källor.

  Enligt många källor ska bin-Laden ha sponsrat arabsoldater i 7th muslim brigade. Men enligt wikipedia så är detta en missuppfattning:

  http://en.wikipedia.org/wiki/7th_Muslim_Brigade

  Där står det att araberna hade sitt eget förband.

  Hur som helst så finns det starka belägg för att många av araberna tillhörde Al-Qaeda. Efter kriget så har araberna från Balkan bildat kärnan i de terroristceller som av väst kallas White Al-Qaeda. I Bosnien kallas de bara för Wahhabi, en inriktning av islam som många terrorister tillhör. Medlemmarna kallas då för Wahhabiter. Alla Wahhabiter är dock inte terrorister, bara en liten extrem klick.

  Man kan också lägga till att Bosniska staten (bättre sent än aldrig) på sista tiden tagit i med hårdhandskarna för att få bukt med de extrema Wahhabisterna. Trots allt så är de flesta Bosniaker relativt sekulariserade.

 11. Pravo:
  Såg en länk till denna på en av sidorna som du länkade till:

  Klicka för att komma åt YugoTrib.pdf

  Har läst en del i den nu och det verkar vara en intressant analys av journalistiken kring Milosevics rättegång i Haag.

 12. Ytterligare en källa.

  Följer man den första länken från zmag-artikeln så kommer man till transskript från Haagtribunalen. Stycket om Izetbegovic och bin-Laden finns på sidan 47949.

 13. Pravo: Tack för denna information!

  Den sista länken är ju, minst sagt, omskakande.
  Det är ”märkligt” att det inte har skrivits om detta i tidningarna.

 14. Nino: Du skriver att Izetbegovic fördömde Bin Ladin det är konstigt då det finns fotografier som visar hur dom skakar hand för att inte tala om alla Al-Qaida medlemar som stred på ”eran” sida tex han som var inblandad i bombdådet i >Madrid och dom andra som var inblandade i bombdådet i Istambul.
  Förresten jag talade med en fd.bosnien muslimsk elitsoldat från srebrenica ja jag undrar vad du skulle säga om du pratade med den mannen du skulle ha svårt att förneka det han säger om era massakrer av serber i Srebrenica (som inträffade 1år innan den serbiska) och han tycker inte så bra om izetbegovic ,kanske därför att han inte är lurad av hans propaganda som du.

  Alma: Kroater och >Muslimer påstår att serber hade ALLA topppositioner i Jugoslavien men har ni glömt att kroat/slovenen och serbofoben Tito var president och han sa i ett berömt tal: ”ju svagare serbien desto starkare jugoslavien” då är det svårt att tro att serberna fick alla toppjobb plus att Tito nedmonterade många fabriker i Serbien för att montera upp dom i kroatien ,bosnien etc. Och om serberna hade alla topp ställningar i armen och regeringen hur kommer det sig då att admiralen för flottan var kroat? en general i flygvapnet kroat en annan general i armen muslim ,låter det som serbisk dominans eller Bosnisk/kroatisk propaganda som bara försöker skylla på något?
  Det dina föräldrar beskriver är inget nytt det har jag också hört och det var INGET etniskt problem utan ett kommunistiskt problem.
  Folk fick jobb trots att dom var analfabeter bara för att dom tillhörde kommunistpartiet OAVSETT om dom var serber eller muslimer.

  Men att påstå att Milosevic startade krig är grova förenklingar av ett komplext problem och fel. Börja med att läsa boken ”ustasja” av Jan erik Larsson tror jag han heter och skrevs 1980.
  Det är allmänt kännt att kroatiska Ustasja med Ante Pavelic i spetsen flydde från kroatien och fick hjälp av nazi gruppen ”odessa”(gick en dokumentär om detta och tyska ss på tv4)och vatikanen var inblandade. De startade en exilorganisation som blev klassade av FN som en av världens mest vålsdamma terrorist organisationer ,de mördade jugoslaviens ambasadör i stockholm 1974 och utförde tusentalsterror dåd som finns dokumenterade i FN. De ville stimulera serbhat och nationalism i kroatien för att ”splittra”jugoslavien men de visste att de inte gick så länge kroaten Tito var vid liv. 1970-talet brukar också kallas den kroatiska våren ,1974 var det stora demonstrationer i kroatien där man krävde självständighet och 1972 så det är absurt att påstå att Milosevic och serbisk nationalism startade krigen när kroaterna krävde självstyre redan på 70-talet då sloba inte ens va påtänkt.

  En Tysk fredsforksre skrev en självbiografi ,Klaus kinkels biografi(han var chef för tyska säkerhetstjänsten BND på 80-talet och tysklands utrikesminister på 90-talet)
  I ett kapitel står det hur BND hjälpte Ustasja med pengar och organiserade dem ,boken blev förbjuden på väldigt oklara grunder,antagligen därför att sanningen ska begravas.

 15. Slovenien var dom som började kriget med att attackera JNA och omringa armebaracker,helsingfors kommiten för mänskliga rättigheter visade på össterikist tv den första krigsförbrytelsen i fd jugoslavien och den begicks av slovener,man ser två serber och en kroat (JNA soldater)som hissar vitflagg men blir nedskjutna brutalt.

  Jag har själv band hemma som visar vad som hände i slovenien och kompisar som var i dom belägrade kasernerna. Ordern från belgrad löd:befria dom belägrade kasernerna och ta hem tunga vapen och inte någon ockupation av slovenien.
  Samma i kroatien jag har talat med folk som var i den belägrade kasernern Marsal Tito i Zagreb och det är inte bara serber jag talat med utan en kroatisk general som vägrade att lämna sina soldater (han fick senare lämna kroatien då han klassas som förrädare)men andra också.

  Om serberna ville utföra agression på kroatien varför jämnade man ej zagreb med marken då man hade MYCKET tunga vapen bla 35 raket ramper som avfyrar 30raket var i snabb följd för att inte tala om tunga stridsvagnar,pansarfordon och tunga 155mm haubits kanoner,man kunde ha skjutit sig ut därifrån så varför gjorde de ”blodtörstiga” serberna det?

  Plus att JNA var ju fortfarande en blandad arme då så det är absurt att påstå att albaner,muslimer,makedoner,kroater skulle hjälpa storserbiska nationalister att ockupera Slovenien (som serbien aldrig gjort anspråk på för övrigt)eller ?
  Samma i kroatien skulle muslimer,albaner mm hjälpt serber?!

  Men kroaterna glömmer snabbt att det var dom som började beskjuta armen,och beväpna paramilitärer trots att detta var olaglit både enligt delrepublikernas lagar och den federala jugoslaviska lagen så armen hade LAGLIG rätt att ingripa och förresten det kroater/slovener gjorde skulle kallas för terrorism i vilket annat land som helst.
  Vad skulle USA säga om någon började skjuta på poliser och mörda dem och civila i tex texas och omringa armebaser,man skulle döda som man gjorde i Waco texas då man satte in stridsvagnar mot amerikanska kvoinnor och barn samma i Ruby ridge då attackhelikoptrar sattes in mot civila amerikaner.

  Och Bosnierna glömmer sina provokationer i bosnien, minns ni att krigets utlösande faktor var när muslimerna attackerade ett serbiskt bröllop i Sarajevo.
  Men jag tänkte skriva om deras propaganda ,chefen för 113:e kroatiska armebrigaden erkännde på kroatisk tv om hur dom iscensatte ett serbiskt anfall på Sibenik,och han sa till chockade kroatiska journalister ”varför är ni förvånade i krig måste man vara listig och använda propaganda,det finns inte en stad i kroatien där vi inte har använt denna taktik och många liknande”.

  Han erkännde öppet alltså att man isecensatte anfall,massakrer etc
  Jag läste på en kroatisk internet sida hur de öppet skröt om hur dom hade bästa propagandan och hur de engagerade pr-byråer för att sprida den men en intressant sak är följande som kroaterna skriver : ”vi och muslimerna hade en enorm propaganda serberna hade mycket lite propaganda som enbart var avsedd för hemmaplan och det egna folket de försökte inte ens sälja sin sak som vi gjorde”…

  Jag kan bara inte förstå vilken moralisk rätt har tex kroaterna att yttra sig efter det dom gjort oss och judarna och romerna på 40-talet.
  De mördade nästan en miljon serber,judar,romer på så råa sätt att tilloch med tyska dödsstyrkorna ss inte orkade titta på och blev chockade.

  Jag har en bok skriven av svenska utrikespolitiska institutet och följande står:
  Både serber och kroater har sin nationalistiska syn på historien men vissa saker går att objektivt bevisa,det är inget tvivel om att 40-talets kroatien var en folkmordsstat av enorma dimensioner bara i jasenovacmördades ca 400.000 människor (man hittade massgravar på 80-talet)men den totala siffran om man räknar in judar och romer blir ca 1miljon.
  Om man jämför hur många människor som mördades av den totala folkmängd kroatien hade under sin kontroll (5-6% av totala befolkningen mördades per år)då har kroatien begått värre folkmord än Hitler,Stalin,pol pot i deras värsta perioder.

  Samma med muslimerna det dom gjorde mot serber i 450år under turkiska ockupationen och att dom hjälpte tyskarna i många fall det kan inte jämföras med ursäkter att serber fick toppjobb under kommunismen,de var ALDRIG förtryckta av någon så varför klagade man och krävde ett land man ALDRIG haft och man hittar på ett fiktivt folkslag Bosnjaker,försök hitta i en enda historie bok ordet eller folket bosnjaker ,möjligtvis i fablernas värld.

  Och att bosnier inte hade vapen eller hur saudi arabien skickade vapen för över 200miljoner dollar ,iran för miljoner och serberna sålde vapen till dom(se dokumentären Jedinica).

 16. Uhmmm… jag håller i och för sig med dig i sak men måste ändå säga att ditt brev inte var särskilt övertygande. Alldeles för långt, osammanhängande, fokus på petitesser, osv. Jag är ganska säker på att Zaremba läste de första raderna och sen la den i det runda arkivet.

  Problemet med Maciej Zarembas artikelserie var att den utgick från att problemen i dagens Kosovo skapats av FN och att om bara albanerna fick sin självständighet skulle de kunna börja ställa saker och ting till rätta. Detta leder insinuant läsaren till slutsatsen att självständighet är det enda rätta. Zaremba packeterar problemen i dagens Kosovo på ett sådant sätt att själständighet ses som den enda lösningen.

  Vad du istället borde ha påpekat är att han inte förklarade varför FN behöver ansvara för provinsen ‘in the first place’. Därför att de flesta bedömmare är överens om att albanerna annars skulle genomföra ett mer eller mindre utdraget folkmord på Kosovos kvarvarande serber. Lite FN korruption är något man får ta om man vill förhindra/försena ett folkmord på Kosovos serber (och romer för den delen).

 17. Du har ju givetvis rätt att tycka att något inte är övertygande men med tanke på din kommentar så uppfattar jag det som att du missade hela poängen med mitt mail till honom.

  Jag ifrågasatte alltså den ”faktasida” där ursprunget till situationen i Kosovo beskrivs, eftersom jag tyckte att den var ofullständig.

  Att du dessutom tolkat hans artikelserie på det sättet får mig ännu mer att tvivla en aning på din läsförståelse. Jag uppfattade det inte alls som att han tycker att allt ska släppas i händerna på kosovoalbanerna. Jag uppfattade det snarare som att FN har gjort ett mycket dåligt jobb. I och med att jag känner personer som har arbetat för FN så var hans artikelserie en bekräftelse på det jag redan har hört från mina bekanta.

  Du säger ”Lite FN korruption är något man får ta om man vill förhindra/försena ett folkmord på Kosovos serber (och romer för den delen).”

  Jag håller inte med. Jag förstår inte varför att man ”får ta” något dåligt bara för att någon som du tycker att det bara är så. Själv anser jag att man alltid kan göra saker bättre. Om man inte är medveten om felen kan man inte förbättra sig och hans artikelserie belyser en del av felen som FN har i sin organsiation. Alltså har det han skriver ett positivt syfte, i mina ögon i alla fall.

  Dessutom är jag emot våld, därför skiter jag i vem det är som bli mördad. Det viktiga är att så få som möjligt blir mördade.

 18. The book was republished in 1990 in Sarajevo (by Mala Muslimanska Biblioteka).
  Islamic Declaration – Alija Izetbegovic, Serbian
  Islamic Declaration, English
  A Programme for the Islamization of Muslims and Muslim Peoples

  Efter att ha skummat en del ger det intryck av sedvanligt Islamist supremacy nonsens.

  ”…the implementation of Islam in all aspects of individuals’ personal lives, in family and in society, by the renewal of Islamic religious thought, and by creating a uniform Muslim community from Morocco to Indonesia. …”
  […]
  ”The Muslim nations will never accept anything that is explicitly against Islam, because Islam here is not merely a faith and the law, Islam has become love and compassion. He who rises against Islam will reap nothing but hate and resistance.”
  […]
  The Islamic order can only be established in countries where Muslims represent the majority of the population. If this is not the case the Islamic order is reduced to mere power (as the other element – an Islamic society – is missing) and may turn to violence.

  The non-Muslim minorities within a Islamic state, on condition they are loyal, enjoy religious freedom and all protection.

  Muslim minorities within a non-Islamic community, provided they are guaranteed freedom to practice their religion, to live and develop normally, are loyal and must fulfill all their commitments to that community, except those witch harm Islam and muslims.
  […]
  The first and foremost of such conclusions is surely the one on the incompatibility of Islam and non-Islamic systems. There can be neither peace nor coexistence between the Islamic faith and non-Islamic societies and political institutions. […] By claiming the right to order its own world by itself, Islam clearly excludes the right and possibility of activity of any strange ideology on that terrain. There is therefore, no lay principle, and the state should both reflect and support religious moral concepts.
  […]
  “Having the right to govern its own world, Islam clearly excludes the right and possibility of putting a foreign ideology into practice on its territory. There is thus no principle of secular government and the State must express and support the moral principles of religion.”
  […]
  the Islamic movement should and must start to take over the power as soon as it is morally and numerically strong enough not only to overthrow the existing non-Islamic, but also to build up a new Islamic authority.
  […]
  If they [the Jews], though, continue on the road of arrogance, which is more likely, then for the whole Islam movement and for all Muslims there is but one solution: to continue to fight, to strengthen and broaden the struggle, from day to day, from year to year, no matter how many victims and no matter the time it may last, until they are forced to return every inch of the occupied land.

  Det där med Waffen SS tycker jag man inte kan lasta AI för, vad man gör I 15-20 års åldern skall man inte behöva lastas för hela livet. Som jag fattat det var det han medlem i en mulimsk ungdomsorganisation som bla ägnade sig åt att försöka värva till Waffen SS.

  Att Izetbegovic inte var kommunist kan kanske ha sin förklaring i att han kom från gamla överklassfamilj, nån sorts ottomansk adel. Inte kan såna blanda sig med illitterata serbiska fåraherdar som inte kan lägga ihop 1+1.

 19. Lasse: Jag lastar honom personligen inte för någonting. Det enda jag ville göra vara att beskriva orsaker som kan ha bidragit till konflikten. Jag tror nämligen att även det han gjorde i 15-20 års åldern påverkade till hur vissa reagerade över att han skulle bli president för ett självständigt Bosnien.

  Stort tack för utdragen ur boken, det berikar informationen!

 20. Du har många länkar så du kanske redan har dessa artiklar.

  Alija Izetbegovic:
  A Retrospective Look at His Impact on Balkan Stability

  Här är en artikel som som tar upp myten om det harmoniska och multikulti samhället som var på Balkan under det Ottomanska styre, en myt som Izetbegovic ofta framförde.

  Myths and Politics

  Relaterat till andra världskriget och den tyska ockupationen kan man komma ihåg att Hitler ansåg att det Habsburgska rikets förfall berodde på att det var allt för multikulturellt och han menade att det var speciellt serbernas fel. När Hitler senare rangordnade raser/folk hamnade Server i botten, en bra bit under Judar.

  I dessa dagar kan man se hur den generaliserande rasismen och klassföraktet mot ”undermänniskorna” lyser igenom hos en del kommentarer från Bosniaker och Albaner. De är förstås kloka nog att försöka dölja det men det lyser fram mellan raderna och ibland slinter det.

 21. Ping: Nyhetsrapportering enligt Aftonbladet « Juggen reflekterar över intryck

 22. Ping: Sabotören? Expressen är lögnaren! « Juggen reflekterar över intryck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s